GroenLinks-europarlementariër Alexander de Roo, vice-voorzitter van de milieucommissie: -Ik vind dat bedrijven zich ook buiten de EU-grenzen goed moeten gedragen, dus volgens Europese maatstaven.”

Jaarverslagen
Bedrijven moeten verplicht worden in hun jaarverslagen zich te verantwoorden over de milieunormen die zij bij vestigingen buiten Europa hanteren. Ook moet duidelijk zijn hoe die zich verhouden t.a.v. de Europese milieuwetgeving. Dat was het voorstel van De Roo. De overgrote meerderheid van de milieucommissie steunde dinsdag 25 maart zijn voorstel.

Publieke opinie
Uit een Nipo-enquête, gehouden in april 2002 in opdracht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Novib, bleek dat Nederlanders maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer serieus nemen. Maar liefst 62 procent van de Nederlanders vindt dat een Nederlandse onderneming bij overtreding in het buitenland van regels op sociaal en milieugebied daadwerkelijk bestraft moet worden.

Vuile was
De Roo: -Ook gezien de publieke opinie vinden veel bedrijven het niet prettig de vuile was buiten te hangen. Dat stimuleert bedrijven om – vaak via kleine praktische ingrepen – op milieugebied ook buiten Europa veel beter hun best te doen. Immers in veel ontwikkelingslanden zijn er nauwelijks milieuwetten. En als ze er al zijn, worden ze vaak niet zo strikt gehandhaafd.”

Sociale commissie
Eind april behandelt de commissie sociale zaken en werkgelegenheid het voorstel. GroenLinks-europarlementariër Theo Bouwman – voorzitter van deze commissie – hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: -In veel landen bestaat het stakingsrecht, of het recht op vereniging in vakbonden niet. Een gerenommeerd westers bedrijf zou in zo’n land het goede voorbeeld kunnen geven. Dat willen we terugzien in de Europese wetgeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

In de tweede week van mei 2003 stemt het Europees Parlement over regels omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat zowel de sociale rechten als de milieunormen behelst.