Van de Nederlandse bedrijven die duurzaam ondernemen gebruikt thans 66 procent een ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem. Volgens SCCM blijkt uit de groei dat bedrijven steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen om duurzaam te produceren en door middel van gedegen, gecertificeerde milieumanagementsystemen hun milieuprestaties verbeteren. Directeur Frans Stuyt: “Het is heel bemoedigend om te zien dat steeds meer bedrijven hun milieumanagementsysteem certificeren. Dat betekent dat ze er heel serieus werk van maken en zich maximaal inspannen om het goed te doen. Ze zeggen niet alleen dat ze duurzaam produceren, maar willen dat ook kunnen aantonen door middel van het ISO-certificaat. Dat is zeer te prijzen”. In totaal hebben nu 1.277 organisaties in Nederland een ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem.

SCCM heeft de duurzaamheidsverslagen van Nederlandse bedrijven onderzocht en deze gelegd naast de registratie van ISO 14001-certificaten in Nederland. Ook in 2005 is deze analyse uitgevoerd. Het gebruik van het ISO 14001-certificaat door bedrijven die duurzaam ondernemen is in deze periode gestegen van 55 naar 66 procent. Overigens verschilt het gebruik van ISO 14001 sterk per sector. In de industrie ligt het aanzienlijk hoger (83 procent) en in veel industriële sectoren is het zelfs 100 procent. Achterblijver is de dienstverlenende sector, in het bijzonder de financiële sector (20 procent).

Het ligt volgens SCCM voor de hand om een gecertificeerd milieumanagementsysteem te gebruiken omdat het bedrijf daarmee systematisch alle mogelijkheden om de milieuprestaties te verbeteren in beeld kan brengen en vervolgens de juiste prioriteiten kan stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat minimaal aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. “De toegevoegde waarde van certificatie is dat de organisatie ‘scherp’ blijft en de kwaliteit ook aan derden ondubbelzinnig kan worden aangetoond. Wanneer zich dat zou vertalen in minder toezicht- en regeldruk hebben én bedrijfsleven én overheid door baat bij”, aldus Frans Stuyt.

Het ISO 14001-certificaat wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Bij duurzaam inkopen vragen steeds meer organisaties en bedrijven van hun leverancier een ISO 14001-certificaat, ook al doet dat certificaat geen uitspraak over de milieuprestaties van producten. Toch geeft het certificaat dan zekerheid dat de leverancier werkt aan de verbetering van de milieuprestaties en dat het milieu- wet- en regelgeving consequent naleeft. Opvallend is verder dat ruim 17 procent van de bedrijven die een duurzaamheidsverslag uitbrengen ook beschikt over een gecertificeerd arbomanagementsysteem.

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als het deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen.