Grensoverschrijdend stemmen
Volgens Heemskerk kunnen pensioenfondsen hun invloed vergroten door onderling vaker informatie en best practices te delen en (internationale) netwerken te vormen. ‘Slechts ongeveer 15 procent van de AEX is nog in handen van Nederlandse beleggers, mede doordat institutionele beleggers internationale risicospreiding zoeken. Het gevolg daarvan is dat invloed in individuele Nederlandse ondernemingen afneemt. Grensoverschrijdend stemmen wordt nu echter makkelijker geworden dankzij een Europese richtlijn. Door het vormen van netwerken en allianties met collega-beleggers, ook over de grens, maakt eendracht meer macht. Ook zouden maatschappelijke organisaties méér samen moeten optrekken met pensioenfondsen om het topmanagement van ondernemingen bij te sturen op de aandeelhoudersvergaderingen.’

Commissie Burgmans
Om beleggers bij te staan, heeft Heemskerk in het voorjaar van 2008 de Commissie Burgmans gevraagd om een onderzoek te doen naar MVO en corporate governance. Heemskerk verwacht de resultaten dit najaar. Dit onderzoek is een van de acties die de staatssecretaris eind 2007 presenteerde bij de kabinetsvisie op MVO. Het gaat daarbij om de manier waarop aandeelhouders hun invloed op het bedrijfsbeleid kunnen vergroten.