Voor consumenten die bij het kopen van eieren, kippen- en varkensvlees rekening willen houden met dierenwelzijn en duurzaamheid, valt er straks meer te kiezen. De komende jaren ligt er meer diervriendelijk en duurzaam geproduceerd kippen- en varkensvlees in de winkel en is er meer keus in diervriendelijker geproduceerde scharrel- en vrije-uitloop eieren. De kippen en varkens hebben bijvoorbeeld meer ruimte gehad of meer daglicht dan in de reguliere veehouderij. Overheid, bedrijven en detailhandel werken samen aan het vergroten van de keuze in diervriendelijk en duurzaam geproduceerd vlees en eieren.

De partijen streven naar een jaarlijkse groei van 15% van de verkoop van deze producten in de supermarkt en bedrijfsrestaurants. Daarnaast moet er in 2011 een aantal initiatieven zijn gehonoreerd waarbij de hele keten betrokken is bij het maken en vermarkten van duurzaam kippen- en varkensvlees of eieren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt marktpartijen bij onderzoek, evaluatie en promotie van dergelijke producten met totaal 3 miljoen euro tot 2011.

Er bestaan al verschillende initiatieven waar op een diervriendelijkere en duurzamere manier vlees wordt geproduceerd. Dat vindt nu nog op bescheiden schaal plaats. Door de partijen nu bij elkaar te brengen en gezamenlijk afspraken te maken, is het mogelijk om een groter marktaandeel te verwerven. Met dit convenant hopen de verschillende partijen dat meer mensen bewust voor dit soort vlees en eieren kiezen.

De partijen die dit convenant hebben ondertekend zijn: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland, Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI), Dierenbescherming.