De zorg wordt steeds ‘groener’ en duurzamer: sinds 1 januari van dit jaar zijn meer dan 300 zorgorganisaties overgestapt naar duurzame elektriciteit. Samen nemen ze via een overeenkomst tussen Intrakoop, de inkoopcoöperatie voor de zorg, en Eneco 1,1 miljard kWh aan elektriciteit af opgewekt via windenergie. Daarbij gaat het om ruim de helft van het totale energieverbruik in de zorg.

Door de gezamenlijke inkoop van energie wordt er ook fors bespaard op de leverancierskosten. Bovendien vermijden de zorgorganisaties zo’n 454.300 ton aan CO2-uitstoot. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, is blij met de keuze voor duurzame energie in de zorg. “Het is een duidelijke win-win situatie. Door samen energie in te kopen, besparen zorgorganisaties kosten én leveren ze een belangrijke bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot in Nederland. Terwijl de politiek bezig is met de uitwerking van maatregelen voor het voorgestelde Klimaatakkoord, is de zorg al goed op weg.”

De massale overstap naar stroom via windenergie begin dit jaar is het resultaat van een eerdere (Europese) aanbesteding naar elektriciteit, uitgeschreven door Intrakoop en gewonnen door Eneco. In eerste instantie tekenden 240 zorgorganisaties in, waaronder een aantal academische ziekenhuizen, maar uiteindelijk is dat aantal gegroeid tot ruim 300. Naast de bewuste keuze voor groen, profiteren zorgorganisaties ook van lagere leverancierskosten via de Intrakoop-overeenkomst. Bovendien draagt Eneco bij aan Social Return on Investment (SROI) door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen. Niet alleen nemen zij zelf mensen in dienst, maar ze leggen ook een verplichting op aan organisaties waar zij inkopen. Vijf procent van de leverancierskosten wordt ingezet voor SROI.

Green Deal

In oktober vorig jaar hebben 132 partijen uit de zorg (inclusief Intrakoop), overheid en bedrijfsleven de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst ondertekend. Zij hebben daarin afspraken gemaakt om de zorg duurzamer te maken en bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Naast elektriciteit via windenergie zijn zorgorganisaties inmiddels ook actief met investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen. Zo is eind vorig jaar een overeenkomst afgesloten met zonne-energiespecialist Tenten Solar Zonnepanelen BV. Uniek is dat deze leverancier een garantie geeft voor het leveren van door zonne-energie opgewekte stroom. Daarnaast staat het bedrijf vijftien jaar garant voor het onderhoud, de monitoring en schoonmaak van de zonnepanelen. Inmiddels doen al zes zorgorganisaties met in totaal 20 gebouwen mee. De ruim 6.000 zonnepanelen leveren een energievoorziening, die vergelijkbaar is met het verbruik van 500 huishoudens.
Ook is er een collectieve overeenkomst met Signify (voorheen Philips Lighting), waardoor 19 zorgorganisaties (630.000 m2 aan gebouwen) hun traditionele verlichting door zuinige ledlampen vervangen.