Hoewel de bekendheid van de term ‘circulaire economie’ toeneemt, is deze nog steeds niet algemeen bekend. Slechts vier op de tien bedrijven (38 procent) weet wat met een circulaire economie wordt bedoeld. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Ten opzichte van een jaar geleden is de bekendheid gestegen naar 38 procent. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is men meer bekend met de circulaire economie. Van de bedrijven met 50 of meer werknemers weet namelijk 44 procent wat de term inhoudt.

Ontwikkelingen en mogelijkheden – Verder blijkt uit het onderzoek dat het milieu een belangrijk onderwerp is voor de Nederlandse organisaties. Zo geeft bijna de helft van de bedrijven aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (pro)actief te volgen. Van de onderzochte bedrijven met vijftig of meer werknemers volgt maar liefst 70 procent dit thema (pro)actief. Slechts een kwart van de bedrijven (26 procent) ziet mogelijkheden op het vlak van een circulaire economie. Bij de grotere bedrijven stijgt dit percentage naar 53 procent. “Dit lage percentage kan deels verklaard worden door de tegenstrijdige wet- en regelgeving. Op het moment zorgt de wetgeving ervoor dat er een ongewenste automatische eigendomsoverdracht plaatsvindt bij leasecontracten die langdurig lopen. Ook de aanbestedingsregels werken niet bevorderlijk voor duurzame proposities”, aldus Van Beek.

Leasebranche moet regierol pakken – “In het SER-advies dat vlak voor de zomer van dit jaar werd uitgebracht, werd de leasebranche al genoemd als geschikte oplossing om de circulaire economie succesvol te maken”, zegt Van Beek. In de voorbije jaren hebben zich nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkeld die inspelen op de circulaire gedachte. Het aanbieden van een product als dienst (‘hardware-as-a-service’) is hierbij veruit de belangrijkste. Dit betekent dat niet de eindgebruiker maar de leverancier eigenaar blijft van het object. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan computers en servers, kopieermachines, heftrucks, industriële machines en vrachtwagens. Niet alle leveranciers van dergelijke apparaten of objecten zijn in staat om deze regierol op zich te nemen. “Leasemaatschappijen staan in een positie dat zij wél een regierol kunnen pakken. Maar dan moet de wetgeving op dit gebied wel versoepeld worden”, aldus Van Beek. “