Door te investeren in het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden bij duurzaamheidsprofessionals wil Stichting Sustainability University de circulaire economie versnellen. Het investeren in deze doelgroep leidt tot meer en betere banen in de circulaire economie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Bedrijven spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Bedrijven die circulair werken houden materialen zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk waarde, en zij organiseren dat producten en diensten in gesloten kringlopen circuleren. Op die manier worden grondstoffen optimaal benut, ecosystemen beschermd en de uitstoot van CO2 beperkt. Bedrijven zoals Philips, Unilever, NS en Ikea hebben o.a. in hun jaarverslag beloftes ten aanzien van meer hergebruik van materialen en reductie van afval gedaan. In deze bedrijven is het de duurzaamheidsprofessional die met verschillende rollen zoals het initiëren, aanjagen, monitoren en coördineren, deze beloften moeten borgen en concretiseren in de eigen organisatie. Het is daarmee een belangrijke rol die aandacht en ontwikkeling nodig heeft om de transitie te kunnen versnellen.

Carola Wijdoogen (bestuurder Sustainability University): “Toen ik ongeveer negen jaar geleden de eerste duurzaamheidsdirecteur bij NS werd, heb ik veel profijt gehad van de regelmatige uitwisseling van inzichten en praktijkkennis tussen managers die verantwoordelijk zijn voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) bij bedrijven.  Na mijn verkiezing tot MVO-manager van het jaar 2014, ben ik daarom samen met andere duurzaamheidsmanagers gestart met activiteiten om het delen van praktijkervaring mogelijk te maken, zoals het schrijven van het boek “MVO doe je Zo” en het organiseren van jaarlijkse intervisiebijeenkomsten. Dit heeft o.a. geleid tot  de Stichting Sustainability University, opgericht samen met Elfrieke van Galen, voormalig duurzaamheid directeur KLM en partner bij TheRockGroup. Wij zijn heel blij dat de Goldschmeding Foundation deze stichting gaat helpen in een nieuw project op het gebied van circulaire economie.”

Met steun van de Goldschmeding Foundation zal Stichting Sustainability University begin september een project starten om duurzaamheidsprofessionals in bedrijven te helpen de circulaire economie te implementeren en te versnellen. Het doel van het project is om vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen én onderling te delen met de duurzaamheidsprofessionals. Dit wordt o.a. gedaan door het zogenoemde “peer to peer learning” oftewel leren van elkaar uit de praktijk. Deze aanpak is belangrijk omdat deze functie relatief nieuw is en omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de vaardigheden, rollen en inhoud om deze functie effectief te vervullen.

De uitkomsten van het project zullen o.a. worden gecommuniceerd aan duurzaamheidsprofessionals in Nederland via relevante netwerken, nieuwssites maar ook worden ingebracht in diverse (bestaande) opleidingen voor studenten en professionals.