Meelunie, toonaangevende wereldwijde leverancier van plantaardige ingrediënten, en het GoodShipping Program hebben hun krachten gebundeld om Meelunie’s zeevracht naar Azië te verduurzamen, zo kondigen de bedrijven vandaag aan. Meelunie, dat naar meer dan 100 landen vracht exporteert, is het meest recente bedrijf dat bij het verduurzamen van hun supply chain kiest voor het GoodShipping Program. Dankzij de samenwerking zal jaarlijks zo’n 340 ton CO2-uitstoot voorkomen worden op Meelunie’s oudste handelsroute naar Azië.

Het besluit is onderdeel van een breder plan van Meelunie om in de nabije toekomst een duurzame en CO2-neutrale supply chain te realiseren. Dat gebeurt op een moment dat steeds meer aanbieders van vracht hun verantwoordelijkheid voor het verminderen van de klimaatimpact als gevolg van verschepingen nemen. In samenwerking met het GoodShipping Program begint Meelunie met het realiseren van deze ambitie door de jaarlijkse zeevracht naar Hong Kong te verduurzamen middels duurzame biobrandstoffen welke geleverd worden door GoodFuels Marine, biobrandstof leverancier en het bedrijf achter het GoodShipping Program.

Het GoodShipping Program werkt voor de scheepvaart met een duurzame tweede generatie biobrandstoffen, die gemaakt worden van afvalstromen zoals afgewerkt frituurvet en een residu uit de houtindustrie. Dit type brandstof leidt tot een emissiereductie van 83% vergeleken met de fossiele equivalent (well-to-wake, dus inclusief het productieproces) en bevat vrijwel geen andere giftige stoffen zoals zwavel. Bovendien zijn geen technische aanpassingen aan de motoren nodig. Meelunie heeft er overigens voor gekozen een extra biobrandstof volume te laten bijvoegen, zodat een 100% CO2-reductie wordt behaald voor hun Rotterdam – Hong Kong handelsroute.

Meelunie’s beslissing om zich aan te sluiten bij het GoodShipping Program volgt op die van andere vrachteigenaren die al eerder klant werden het programma, zoals IKEA, Tony’s Chocolonely, Ace & Tate en Blygold International.

Marco Heering, CEO Meelunie: “Bij Meelunie hechten we veel waarde aan het zo veel mogelijk reduceren van onze klimaatimpact, vandaar onze beslissing ons aan te sluiten bij het GoodShipping Program. De mogelijkheid om de uitstoot die wordt veroorzaakt door onze zeevracht naar Azië te reduceren is een belangrijke stap naar onze bredere ambitie van een CO2-neutrale supply chain. Via het GoodShipping Program zullen wij jaarlijks zo’n 340 ton CO2 uitstoot reduceren, wat correspondeert met onze jaarlijkse verschepingen naar Hong Kong. We hebben er voor gekozen met deze route te starten, omdat dit de handelsroute was waar we in 1947 mee startten toen wij met onze zetmeelproducten de Chinese markt op gingen.”

Dirk Kronemeijer, CEO van het GoodShipping Program: “Onze gezamenlijke aankondiging vormt een belangrijke stap in het verduurzamen van de scheepvaart. Wij zijn blij en trots om samen met Meelunie de route naar Azië te verduurzamen, en hopen dat Meelunie hiermee een voorbeeld is voor andere bedrijven om samen met ons de gehele sector te verduurzamen.

De bedrijven gaan een samenwerking voor de lange termijn aan en hopen op korte termijn meer verduurzamingsprojecten aan te kondigen.