‘Environment, Social and Governance’ (ESG) is in veel opzichten het nieuwe ‘digital’; een golf aan veranderingen die de manier waarop bedrijven werken op alle niveaus transformeert. In deze transformatie spelen alle leidinggevenden een rol. De Chief Executive Officers zetten van bovenaf de toon; Chief Financial Officers zorgen voor de naleving van regelgeving en begeleiden hun bedrijf bij de vergroening van het wereldwijde financiële systeem; en Chief Sustainability Officers ontwerpen en implementeren strategieën om de ESG-prestaties te verbeteren.

Maar vreemd genoeg is er voor de Chief Information Officer (CIO) vaak niet meer dan een bescheiden ondersteunende rol in het team weggelegd. Dat is niet terecht. Informatietechnologie hoort centraal te staan bij een duurzame bedrijfstransformatie, en wel om de volgende redenen.

Data voor rapportageverplichtingen

Ten eerste is er data nodig voor ESG-verslaglegging, welke voor veel bedrijven in de EU verplicht wordt onder de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD). Zonder een betrouwbare stroom van robuuste ESG-prestatiegegevens kunnen bedrijven hun gereglementeerde rapportageverplichtingen niet nakomen. Om aan die verplichting te voldoen, en de naleving ervan te waarborgen, is de CIO van cruciaal belang.

Maar ESG-data biedt veel meer dan alleen input voor verslaglegging. In feite vormen ze het fundament waarop een duurzame bedrijfstransformatie moet worden gebouwd, want zoals het adagium klinkt: ‘you can’t manage what you don’t measure’. ESG-data levert essentiële informatie die nodig is om op duurzame verandering te sturen. Van emissies en waterverbruik tot beloning van werknemers en diversiteit; bedrijven moeten inzicht hebben in hun ESG-impact in de hele waardeketen om deze te kunnen verbeteren.

Duurzame innovatie

De CIO is daarom een belangrijke speler in het helpen van het bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen. Het is eenvoudigweg niet mogelijk om ESG-prestatiedoelstellingen te halen, een nieuwe energie- of logistieke strategie te bedenken, de circulariteit van producten te verbeteren of ESG-risico’s in de keten te verkleinen zonder slimme digitale data-oplossingen. Dergelijke oplossingen kunnen niet effectief worden gerealiseerd in bedrijven waar de CIO in een ondersteunende duurzaamheidsrol wordt geduwd.

Bovendien zijn ESG-data en analyses nodig om inzichten te genereren die aanzetten tot duurzame innovatie. Bedrijven hebben gegevens nodig om uit te kunnen zoeken hoe ze niet alleen dingen beter kunnen doen, maar ook hoe ze betere dingen kunnen doen. Simpel gezegd: zonder data geen vooruitgang.

ESG-data behoeften

Het is dus tijd voor de CIO om uit de schaduw te treden en in de schijnwerpers van duurzaamheid te gaan staan. Temeer omdat de uitdaging complex is en er geen snelle oplossingen zijn. Hoewel sommige leveranciers beweren dat ze een pasklare oplossing hebben voor het complete ESG pakket, is de realiteit dat de weg naar het verkrijgen van ESG-data meerdere technologische oplossingen en een integratiestrategie zal vereisen. De CIO moet daar de kapitein van het IT-schip zijn die de organisatie op de juiste koers brengt om te voldoen aan de huidige en toekomstige ESG-data behoeften.

Hoewel al enkele decennia van digitale vooruitgang achter ons liggen, zijn we nog maar aan het begin van een ontdekkingsreis naar wat digitale technologie kan betekenen voor ESG-innovatie. Wat wel duidelijk is, is dat de bedrijven van vandaag ESG IT-systemen van wereldklasse nodig hebben. Gebouwd op goed doordachte kaders die geïntegreerd zijn in de systemen en bedrijfsprocessen van het bedrijf, en niet alleen op gegevens die samengesteld zijn uit versnipperde tussenoplossingen en spreadsheets. De CIO moet ervoor zorgen dat de juiste data op het juiste moment voor de juiste mensen beschikbaar is.

Dus, als jouw CIO nog steeds aan de zijlijn staat van jouw duurzame transformatie, twijfel dan niet. Breng deze naar de voorgrond, waar de CIO thuishoort.

Lees meer over de KPMG ESG Health Check om te zien of de huidige aanpak van je organisatie juist en actueel is.

Maurice op het Veld, Partner, KPMG Data & Analytics, KPMG Nederland.