Het Martini Ziekenhuis staat wederom hoog genoteerd in de MVO Monitor Ziekenhuizen. Jaarlijks onderzoekt Royal HaskoningDHV de stand van zaken rond MVO en duurzaamheid in Nederlandse ziekenhuizen omdat verduurzamen leidt tot betere en betaalbare zorg. De onderzoekers hebben in 2014 een steekproef uitgevoerd onder 12 ziekenhuizen uit de MVO Monitor 2013. Zij werden bevraagd op onderwerpen als transparantie, mensen, milieu, publieke middelen, samenwerking in de keten.

De ziekenhuizen besteedden in 2014 weer meer aandacht aan MVO dan in 2013. Het Martini Ziekenhuis doet het op alle onderwerpen goed, maar wordt in het onderzoeksrapport vooral geprezen voor een goede samenwerking in de keten door het intensiveren van de dialoog met huisartsen en andere verwijzers. Maar ook voor het terugdringen van het energieverbruik door voorlichting aan medewerkers en bezoekers, via de Green Building Monitor bijvoorbeeld. Het Martini neemt daarnaast een MVO-bijlage op bij alle contracten met leveranciers en werkt voor de jaarverslaggeving volgens de basisprincipes van het Global Reporting Initiative.

Raad van Bestuurslid Peter Littooy is portefeuillehouder MVO: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor het Martini Ziekenhuis een vanzelfsprekendheid vanwege onze maatschappelijke functie. Maar om het in alle aspecten van je bedrijfsvoering te verankeren en voor iedereen inzichtelijk te maken, is het belangrijk dit vanuit ons  strategisch programma Duurzaamheid aan te vliegen. Ik ben trots dat het zijn vruchten afwerpt en dat de buitenwereld dit ook opmerkt.’

Dé uitdaging voor ziekenhuizen in 2015 is volgens de onderzoekers om de groeiende aandacht voor duurzaamheid en denken in ketens niet alleen in de ondersteunende maar ook in de primaire zorgprocessen toe te passen.

Lees het volledige nieuwsbericht en rapport op website Royal HaskoningDHV.