Grote bedrijven in de Europese Unie worden verplicht in de toekomst te garanderen dat hun leveranciers zich houden aan milieu- en mensenrechten.

Dit Europese voorstel voor een productieketenzorgplicht is een zeer belangrijke stap in de goede richting – immers de OESO-richtlijnen worden onvoldoende nageleefd – én schiet tekort voor duurzame ondernemers. De wet geldt in eerst instantie alleen voor de allergrootste bedrijven, namelijk met meer dan 500 werknemers en een omzet van 150 miljoen wereldwijd. Daarmee geldt de wet voor 1 procent van de Europese bedrijven.

De koplopers in ons netwerk, die milieu- en mensenrechten als de basis zien van verantwoord ondernemen, krijgen hiermee nog geen gelijk speelveld. De voormalige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deelde eerder een veel ambitieuzer voorstel voor wetgeving met de Tweede Kamer, de zogeheten “bouwstenen voor IMVO-wetgeving”.

Ik roep minister Schreinemacher op om dit wetsvoorstel alsnog in Nederland te implementeren. We kunnen het afdwingen van respect voor mens en milieu niet van dit waterige Europese compromis laten afhangen. Of van het trage politieke proces in Brussel. Laten we als Nederland het goede voorbeeld geven.

Maria van der Heijden is directeur-bestuurder, MVO Nederland.