De Nederlandse maakindustrie biedt volop inspirerende en grensverleggende innovaties voor een circulaire economie. In Nederland werken we samen met overheden en kennisinstellingen aan zes prioritaire innovatieprojecten om een ​​circulaire transitie van de sector te realiseren. De innovaties verdienen een internationaal podium om kennis wereldwijd over te dragen en te inspireren, maar ook om complementaire kennis en netwerk te vinden. Internationale samenwerking is cruciaal om de circulaire transitie te realiseren en te versnellen. Op de InnovatieExpo 2021 lanceerden Holland Circular Hotspot en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) de internationale publicatie ‘Manufacturing: the future is circular’.

Tijdens het event gingen, onder leiding van host Tom Jessen, Rick Veenendaal (Ahrend/Gispen), Harald Tepper (Philips) en Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot) in op de hoogtepunten van de publicatie en de belangrijkste uitdagingen om mee aan de slag te gaan.

Het rapport wil de Nederlandse vindingrijkheid demonstreren in zes belangrijke projecten binnen de maakindustrie, waarbij wordt aangedrongen op meer internationale samenwerking om de circulaire transitie van productiewaardeketens te versnellen.

Productie is een essentieel onderdeel van de economie, maar wordt geconfronteerd met milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering en afvalproductie. Circulaire Economie is een antwoord op deze wereldwijde uitdagingen. In een circulaire maakindustrie worden producten na inspectie en verwerking weer op een hoogwaardige manier gebruikt.