Tijdens de 2 daagse Climate Summit of the America’s, in het Canadese Toronto, spreekt staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) over de noodzaak een realistische prijs vast te stellen voor CO2 voor de aanpak van klimaatverandering. In aanloop naar een nieuw klimaatakkoord in Parijs dit najaar dringt Nederland erop aan ook ‘non-state actors’, zoals deelstaten, regio’s, metropolen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hierbij te betrekken.

Staatssecretaris Mansveld: ‘In de Nederlandse Klimaatcoalitie werken we al samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en steden. Ook internationaal is dit een belangrijke voorwaarde voor klimaatbeleid dat uitgaat van de economische kansen van groene groei en dat leidt tot innovatie en werkgelegenheid.’

In Toronto treffen grote Amerikaanse staten elkaar om hun bijdrage aan het akkoord van Parijs te presenteren. Op initiatief van Californië, de 6e economie van de wereld, verbindt een aantal van de aanwezige staten zich aan klimaatdoelstellingen die moeten leiden tot een temperatuurstijging van maximaal 2 graden. Nederland spreekt politieke steun voor deze declaratie uit.

Staatssecretaris Mansveld bespreekt daarnaast met de aanwezige regio’s welke bijdrage zij kunnen leveren aan de duurzame transport actieagenda. Nederland coördineert op verzoek van het Franse voorzitterschap van COP21 deze Actieagenda Transport.