‘Globalisering is als het weer”, zei Lodewijk de Waal tijdens het FNV-seminar ‘Globalisering op de Werkvloer’, eind november 2004. “Je kunt het niet verbieden, maar je kunt je er wel op kleden, dat wil zeggen: proberen de negatieve gevolgen te minimaliseren. En zo nu en dan valt globalisering (oftewel mondialisering) ook nog wel bij te sturen”. Tijdens dezelfde bijeenkomst zei een vertegenwoordiger van een multinational dat het bedrijf garen spint bij de huidige mondialisering van de economie.

Werknemers, vooral in de ontwikkelingslanden, spinnen niet zoveel garen bij de mondialisering van de economie. Zij maken lange werkdagen, tegen lage lonen waar ze vaak niet van kunnen leven. En organisatie in een vakbond of ondernemingsraad is vaak niet toegestaan. Meten multinationals dan met twee maten?

In de informatiemap “Vakbonden en sociaal ondernemen. Manieren leren aan multinationals” zitten losse sheets over onder andere: vakbondsnetwerken; medezeggenschap; International Framework Agreements; ketenverantwoordelijkheid en internationale vakbondsfederaties.

De map is te verkrijgen via FNV Mondiaal, e-mail: iz@vc.fnv.nl / postbus 8456, 1005 AL Amsterdam / 020-5816487.

Of kijk op de website van FNV Mondiaal, www.fnv.nl/mondiaal, klik op ‘Sociaal ondernemen’.