Deze studie toont bovenal aan dat in het licht van de recente financiële schandalen en alle corporate governance initiatieven ten spijt, ruim de helft van alle ondervraagde ondernemingen in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met fraude.

De belangrijkste uitkomsten van de studie op een rij:

Meer dan de helft van alle ondervraagde ondernemingen (55 procent) zegt in de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad met een aanzienlijk fraudegeval;
Bijna 20 procent van de ondervraagde ondernemingen heeft meer dan tien fraudegevallen meegemaakt;
In bijna de helft van alle fraudegevallen bedroeg de schade 100.000 dollar per voorval, in 13 procent van de gevallen bedroeg de schade zelfs meer dan 1 miljoen dollar per voorval;
De grootste fraudeplegers zijn managers, in 55 procent van alle gevallen de veroorzaker terwijl medewerkers voor zo’n 30 procent van de fraudegevallen verantwoordelijk zijn;
Zo’n 85 procent van de managers die de grootste fraudegevallen op hun conto hebben staan, zijn minder dan één jaar in dienst;
Meer dan eenderde (37 procent) van alle fraudegevallen vond plaats in Europa.
Peter Schimmel, directeur van Ernst & Young Integrity Services & Investigations stelt: ’tijdelijk personeel, de groeiende complexiteit van ondernemingen en het internet zijn ontwikkelingen die de kans op fraude aanzienlijk vergroten. Bovendien neemt in een economische malaise de kans op fraude aanzienlijk toe. Naar nu blijkt zijn het de managers die in de gaten moeten worden gehouden.’

Daarnaast speelt volgens Schimmel mee dat wereldwijd het middenkader binnen ondernemingen langzaam aan het verdwijnen is. Hierdoor worden de ogen en oren van ondernemingen blind en doof voor (mogelijke) vergrijpen.

Uit de studie blijkt ook dat ondernemingen vaker gecompenseerd worden voor de schade als gevolg van fraude. In iets meer dan de helft van de gevallen werd de schade vergoed, een sterke stijging sinds 2000 toen nog maar 27 procent schadeloos werd gesteld. Volgens de ondervraagde ondernemingen gingen verzekeraars en banken eerder over tot schadecompensatie dan voorheen.

Een indicatie dat ondernemingen fraude serieus nemen, is gelegen in het feit dat 58 procent van de ondervraagden aangeeft een corporate governance code te hebben. Ook heeft 68 procent inmiddels een code of conduct, twee jaar geleden was dat nog 33 procent. Toch denkt slechts 45 procent van alle ondervraagden dat het gehanteerde fraudebeleid daadwerkelijk begrepen wordt door alle medewerkers.