Ter afsluiting van de Green Deal Biomimicry is een magazine gepubliceerd met ontwikkelingen in Nederland. Het magazine staat vol met voorbeeldprojecten waarbij de principes van biomimicry zijn toegepast. Ook laten verschillende deskundigen hun licht schijnen over vragen als “Hoe kan biomimicry beter vermarkt worden?”, “Hoe zit het met de relatie met onderwijs en wetenschap?” en “Wat is de relatie met geld?”.

BiomimicryNL is de biomimicry expert in Nederland en werkt samen met bedrijven en overheden aan ‘icoonprojecten’ die de potentie van biomimicry bevestigen. Het doel is om de genialiteit van de natuur in te zetten bij R&D processen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen. In 2011 werd vanuit het Ministerie van Economische Zaken deze potentie onderkend, en werd de ‘Green Deal Biomimicry’ gesloten met Stichting biomimicryNL en het bedrijfsleven. Er is sinds die tijd veel gebeurd en we zien dat biomimicry in tal van organisaties en sectoren gebruikt wordt voor het vinden van slimme en duurzame oplossingen. In het magazine wordt een mooi beeld geschetst van mensen en bedrijven in Nederland die biomimicry inzetten.

Lees het magazine online