De maatschappelijke kosten van geluidsoverlast en brandgevaar worden geschat op drieënhalf miljard euro per jaar. Dit blijkt uit het MVO Rapport dat steenwol isolatieproducent en marktleider ROCKWOOL Benelux op donderdag 19 juni heeft gepresenteerd op haar CSR congres. Door in de bouw gebruik te maken van brandveilig en geluidreducerend materiaal kunnen de kosten die verbonden zijn aan geluidsoverlast en brandschade enorm gereduceerd worden.

wien014-06-19 15.25.38Uit het rapport blijkt dat geluidsoverlast naast een sociale, ook een enorme financiële impact heeft op Nederland. Geluidsoverlast leidt tot een grotere kans op gehoorschade, concentratieproblemen en stress. De kosten die hiermee gepaard gaan, zo blijkt uit het MVO Rapport, worden geschat op tweeëneenhalf miljard euro per jaar. Door gebouwen te isoleren met materiaal dat een geluidreducerende werking heeft, vermindert de kans op geluidsoverlast, en dus de kosten die die overlast met zich meebrengt, aanzienlijk. Uit het rapport blijkt verder dat de directe kosten van branden worden geschat op € 850 miljoen per jaar. Ook dit bedrag kan aanzienlijk naar beneden door al bij het ontwerpen of renoveren van gebouwen te kiezen voor brandveilig materiaal.

LAAGSTE PRIJS VS. BESTE PRIJS

Andreas Gürtler, Foundation Director van de European Industrial Insulation Foundation, was één van de sprekers tijdens het CSR congres van ROCKWOOL: “3,5 miljard aan besparingspotentieel in de industrie door toepassing van technische isolatie met terugverdientijden van 1 tot 3 maanden; waar wachten we op?” Ook Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, had een duidelijke boodschap: “Tweeëneenhalf miljard euro per jaar alleen al aan kosten die gepaard gaan met geluidsoverlast is een zeer hoog bedrag. Hier kan en moet op bespaard worden. ROCKWOOL neemt hierin het voortouw door materiaal aan te bieden dat geluidreducerend werkt en duurzaam is. Dit verbetert het welzijn en levert de BV Nederland bovendien een fikse besparing op. De tijd is aangebroken om niet meer alleen te kijken naar de laagste prijs van een product, maar naar de beste prijs. Verantwoord bouwen is bewust kiezen voor de materialen. Dit laat exact zien waar ROCKWOOL voor staat: een goede business case die hand in hand gaat met een beter woon-, werk- en leefmilieu.”

KWALITEIT, BETROUWBAARHEID EN VEILIGHEID

Thomas Marinelli, Senior Director Environment, Health & Safety – Group Sustainability van Royal Philips ging onder andere in op Health and Safety, een belangrijk onderdeel van het Sustainability programma van Philips. Marinelli: “Het voorschrijven van onbrandbare bouwmaterialen is voor ons gemeengoed, een onderdeel van risicoreductie en het garanderen van een veilige werkplek, niet alleen binnen ons eigen bedrijven maar ook in bijvoorbeeld warehouses die wij gebruiken voor opslag van onze goederen. Beide bedrijven, Philips en ROCKWOOL, delen deze doelen en blijven streven naar kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.”

DE GROENE ZAAK

In het MVO verslag geeft marktleider ROCKWOOL verder inzicht in haar impact en bijdrage op sociaal, duurzaam en economisch vlak. ROCKWOOL is niet alleen een bedrijf dat duurzame producten produceert, het is een bedrijf dat daadwerkelijk duurzaam is. Om deze daadwerkelijke duurzaamheid te verzilveren is ROCKWOOL toegetreden tot De Groene Zaak. De Groene Zaak wil de concurrentiepositie van duurzame ondernemingen verbeteren, hun impact vergroten en daarmee de verduurzaming van de economie versnellen. Hannie Stappers, Director Public Affairs ROCKWOOL Benelux, ziet de toetreding van ROCKWOOL als kans om samen met de andere partners van De Groene Zaak hun duurzame ambities te realiseren en te versnellen. Door transparant te zijn over de eigen processen wil ROCKWOOL bijdragen aan de bewustwording van het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen en buiten de eigen organisatie.

ROCKWOOL GROUP

De ROCKWOOL Group is een organisatie die gespecialiseerd is in steenwoloplossingen en bestaat uit de volgende bedrijfsonderdelen: ROCKWOOL, ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION, ROCKFON, ROCKPANEL, LAPINUS FIBRES en GRODAN.