MAAS is in juni 2020 als eerste in de koffiebranche gecertificeerd op de CO2 Prestatieladder op trede 3! Een certificering waar het bedrijf trots op is. De CO2-Prestatieladder zorgt dat MAAS aantoonbaar haar eigen energieverbruik en CO2-uitstoot kent én actief vermindert. Deze certificering borgt dat alle producten en dienstverlening van MAAS die impact hebben op het milieu en de omgeving, met een zo laag mogelijke CO2 impact uitgevoerd wordt. Dit borgt MAAS niet alleen in Nederland maar in haar hele keten van producten en dienstverlening.

CO2- uitstoot verminderen staat hoog op de agenda van MAAS om bij te dragen aan de mondiale klimaatdoelstellingen. Zo draagt MAAS bij aan een schonere lucht door duurzame mobiliteit te optimaliseren. De CO2-uitstoot van onze totale mobiliteit is in 2019 ten opzichte van het peiljaar 2018 met 5,9% afgenomen. Met veel trots kunnen wij na maanden van voorbereiding mededelen dat MAAS het CO2-prestatieladder niveau 3 certificaat in ontvangst heeft mogen nemen! Wij zijn erg blij met dit eindresultaat, maar we gaan door.

MAAS heeft als doelstelling haar CO2 footprint te halveren van 2.392 ton kg CO2 in 2018 naar 1.196 ton kg in 2023. Om onze doelstelling te realiseren, hebben wij verschillende initiatieven gestart en minimaliseren wij onze ecologische footprint.