Woensdag 12 oktober lanceerde de gemeente Utrechtse Heuvelrug en 27 lokale Klimaatpartners het Lokaal Klimaatakkoord Utrechtse Heuvelrug. Een doe-akkoord waarmee inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspreken samen te gaan werken om hun CO2-uitstoot terug te dringen én de energierekening omlaag te brengen. Dit doen zij door van elkaar te leren, elkaar te inspireren, te motiveren en te helpen. Het digitale platform heuvelrugdoetmeer.nl en de Klimaattafels gaan hierin een belangrijke rol spelen.

Wethouder Duurzaamheid Karin Oyevaar: “Een platform met verhalen en tips om te verduurzamen en energie te besparen is meer dan welkom! Niet alleen omdat we willen helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar ook omdat energieprijzen de pan uit rijzen en veel inwoners momenteel grote moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Mensen liggen er wakker van, weten niet waar te beginnen. Ook van lokale bedrijven en organisatie krijgen we deze signalen. We denken dat het helpt krachten en kennis te bundelen.”

Op heuvelrugdoetmeer.nl staan verhalen en tips van inwoners voor andere inwoners. Via dit platform delen zij met welke maatregelen zij hun energieverbruik – en ook de energierekening – omlaag hebben weten te brengen. De bedoeling is dat inwoners elkaar hier weten te vinden en dat steeds meer inwoners ook zelf hun tips en adviezen op dit platform gaan delen. Ook het starten van een gezamenlijk initiatief hoort hier thuis. Het zou mooi zijn als inwoners elkaar op die manier kunnen inspireren en vooral ook helpen.

Het samenbrengen van bedrijven en maatschappelijke organisaties gebeurt aan de Klimaattafels. Karin Oyevaar: “Maar liefst 27 partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, natuurbeheer, sport en recreatie ondersteunen het lokaal klimaatakkoord en kunnen zich Klimaatpartner noemen. We hebben deze Klimaatpartners uitgenodigd om de komende periode deel te nemen aan zogenaamde Klimaattafels. Aan die tafels gaan ze, vanuit hun gemeenschappelijke achtergrond, bedenken hoe de CO2-uitstoot kan worden verminderd. Goed om te zien dat er zoveel betrokken organisaties in onze gemeente zijn die samen met dit onderwerp aan de slag willen! Ik hoop dat www.heuvelrugdoetmeer.nl dé centrale plek wordt voor iedereen die aan de slag wilt met verduurzaming en energiebesparing. Ik roep al onze inwoners op om hun duurzame initiatieven te delen. Er gebeurt veel in onze gemeente; nu wordt dit nog beter zichtbaar.”

Op de goed bezochte lancering waren klimaatpartners, inwoners, (oud)raadsleden en anderen aanwezig.  Het platform heuvelrugdoetmeer.nl is ‘live’ gegaan door middel van het plaatsen van het 1e duurzame initiatief. Een groot bord met de logo’s van de 27 partners is onthuld door de wethouder en afgesloten met een feestelijke foto.

Bureau 2030 heeft het traject begeleid.