Vanaf 2023 zijn alle (middel)grote Europese bedrijven wettelijk verplicht om zichtbaar werk te maken van duurzaamheid. Ruim 60% van de bedrijven is niet ingericht om aan de toenemende eisen van het klimaatbeleid te voldoen. Het goede nieuws is dat de mogelijkheden er volop zijn om een inhaalslag te maken. Niet alleen de technische oplossingen zijn voorhanden, ook de manier waarop je klimaatbeleid succesvol in je organisatie implementeert en draagvlak creëert. Voor alle organisaties die zich willen voorbereiden op 2023, schreef Charlotte Extercatte daarom samen met Joep Boerboom het boek Klimaatwerkers dat bestuurders, CEO’s en directeuren, maar ook de professionals in deze bedrijven, overheden en kennisinstellingen inspireert om de klimaatdoelen wel te halen. Nu al het belangrijkste managementboek van 2022.

​​​​​​​Van medewerker naar klimaatwerker

2023 komt in rap tempo dichterbij en voor (middel)grote bedrijven is het dan ook de hoogste tijd dat ze aan de slag gaan met de nieuwe klimaatopgave. Het gaat niet alleen om beslissingen aan de top, aldus Extercatte, maar juist ook om de betrokkenheid en expertise van medewerkers, leveranciers en klanten. Hieraan ontbreekt het nu vaak nog. Klimaatpioniers laten zien dat het betrekken van deze mensen een effectieve manier is om snel klimaatdoelen te realiseren en tegelijk een aantrekkelijk bedrijf te zijn. Klimaatwerkers maakt die kennis en expertise toegankelijk. Het laat zien hoe iedereen binnen de organisatie kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maak van je medewerkers ‘klimaatwerkers’, zo luidt de boodschap. Want een beter klimaat begint op je werk.

Veel inspiratie en een helder stappenplan

Klimaatwerkers zijn mensen die echt iets willen bijdragen aan de maatschappij én de toekomst van bedrijven en organisaties. Mensen die niet enkel uit zijn op snel financieel gewin, maar die oog hebben voor de lange termijn en die het voortouw durven nemen en anderen stimuleren om klimaatbestendig te organiseren.

Het goede nieuws: ze zijn er al, die klimaatwerkers, maar we hebben er nog veel meer nodig om de klimaatdoelen te realiseren. Daarom staat dit boek boordevol inspirerende verhalen van klimaatwerkers die vertellen over hun successen en de hobbelige weg ernaartoe. Deze verhalen helpen CEO’s, bestuurders en leidinggevenden om het gesprek met professionals in en om de organisatie te starten over de klimaatimpact die zij zelf kunnen hebben. Daarnaast introduceren de auteurs een 10-stappenplan met praktische handvatten waarmee iedereen zelf aan de slag kan. Het is een toegankelijke aanpak die is gebaseerd op diverse transitietheorieën en 25 jaar ervaring met klimaatwerk. Zo stoomt Klimaatwerkers organisaties en hun mensen klaar voor 2023. Mis de boot niet!

Bestel het boek online