De internationale luchtvaartsector gaat vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot compenseren. Dit is gisteren (6 oktober) afgesproken in Montreal, bij de driejaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO). Hiermee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke mondiale afspraken maakt over afname van CO2-uitstoot. 

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu): ”Het klimaatakkoord in Parijs was historisch maar bevatte geen specifieke afspraken voor de luchtvaart. Maar na Parijs volgt nu dus Montreal: vanaf vandaag kan de luchtvaart niet langer verstoppertje spelen. De wereld heeft de kans gegrepen en een systeem aangenomen waarmee de luchtvaart haar verantwoordelijkheid neemt”.

De internationale luchtvaartsector is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. En er zullen de komende jaren heel veel vluchten bij gaan komen, naar verwachting een verdubbeling in omvang de komende twintig jaar. Vandaag is afgesproken dat compensatie van de extra CO2-uitstoot opgepakt wordt. Bijvoorbeeld doordat vliegtuigmaatschappijen gaan betalen voor CO2-uitstoot door emissie-eenheden te kopen als deze vrijkomen in andere sectoren of te investeren in klimaatprojecten die duurzame energie bevorderen.

Alle grote luchtvaartlanden zoals de VS, China en de Europese landen, zowel als veel Afrikaanse en Aziatische landen, Australië en Nieuw-Zeeland gaan direct vanaf de start deelnemen. In totaal gaat het nu om 65 landen die hiermee hebben ingestemd, waarmee ongeveer 80 procent van de verwachtte emissiegroei tussen 2021 en 2035 wordt gecompenseerd. Naar verwachting zullen andere landen vrijwillig volgen waarna het systeem vanaf 2027 verplichtend is voor alle lidstaten, op enkele ontwikkelingslanden zonder grote luchtvaartsector na.

Dijksma: “Met dit akkoord hebben we een belangrijke stap gezet omdat er nu een basis ligt waarin bijna de hele wereld  zich kan vinden. Natuurlijk had ik liever gezien dat alle landen vanaf het begin mee gaan doen, maar we kunnen het systeem dat er nu ligt uitbouwen en de komende jaren de ambities verder vergroten”.

Het nieuwe systeem is onderdeel van een totaalpakket waarmee de luchtvaart de emissies wil gaan terugdringen en compenseren. Het gaat verder om het inzetten van innovatieve technieken bij het ontwerp van vliegtuigen en motoren, het gebruik van duurzame brandstoffen en efficiënter vliegen door kortere routes te vliegen of anders te landen waardoor er minder brandstof verbruikt wordt. Alle maatregelen moeten leiden tot een vermindering van 50 procent van de CO2-emissies in 2050 ten opzichte van 2005.