Op de eerste dinsdag in september is het dit jaar voor de tiende keer Duurzame Dinsdag. De organisatoren van deze dag brengen duurzame initiatieven uit de samenleving onder de aandacht van politiek. Iedereen met een initiatief, project of idee dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, kan dit indienen op www.duurzamedinsdag.nl. Tot 4 augustus aanstaande is het mogelijk om met een duurzaam initiatief mee te dingen naar een geldprijs én kans te maken op ondersteuning. Bovendien kan iedereen nu ook kandidaten nomineren voor de eerste Duurzame Lintjes.

Alle ingediende initiatieven of ideeën gaan in het Duurzame Koffertje, dat minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Duurzame Dinsdag, 2 september 2008, in ontvangst neemt. Een deskundige jury onder leiding van Monique de Vries (voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat) beoordeelt alle, voor 4 augustus ingediende initiatieven en looft op Duurzame Dinsdag enkele stimuleringsprijzen uit (in de vorm van financiële of andere ondersteuning). Deze jury beoordeelt tevens alle genomineerde kandidaten voor de eerste Duurzame Lintjes. Op Duurzame Dinsdag reikt minister Cramer van VROM deze lintjes uit. Dagvoorzitter is dit jaar Anne-Marie Rakhorst, (duurzaam) ondernemer en eerder Zakenvrouw van het Jaar.

De organisatoren van Duurzame Dinsdag (maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven) vestigen met dit jaarlijks terugkerende evenement de aandacht van de politiek op deze initiatieven én op de noodzaak van daadwerkelijke ondersteuning ervan. Dit jaar met speciale aandacht voor de thema’s water en mobiliteit.

Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door IVN Nederland, en mogelijk gemaakt door: Nederlandse Vrouwen Raad, Nationale Jeugdraad, Stichting Mondiale Samenleving, TEMA-NL, Fonds 1818, Provincie Zuid Holland, het ministerie van VROM, SME Advies, VSB Fonds, VEWIN en Matchpoint Internet. Zie www.duurzamedinsdag.nl