Limburgse industrie tekent akkoord voor CO2 reductie

Twaalf bedrijven in Limburg zetten medio februari hun handtekening onder het Limburgs Energie Akkoord (LEA). Ook werkgeversvereniging LWV, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht deden dit. Met de ondertekening start een gezamenlijk traject om de landelijke doelstellingen voor CO2-reductie te behalen.

Het akkoord is een unieke samenwerking tussen bedrijven, overheden en brancheorganisatie.  Belangrijke kaders van het LEA zijn bijvoorbeeld dat men over de sectoren heen kijkt met een integrale aanpak.

Daarnaast ligt de focus op het nemen van maatregelen voor de CO2-emissiereductie die samen moeten gaan met het versterken van de concurrentiepositie en economische groei en werkgelegenheid

50% van het totale energiegebruik Limburg

In Limburg is de industrie verantwoordelijk voor zo’n 50% van het totale energiegebruik. De 12 bedrijven behoren tot de top van de grootste energiegebruikers in Limburg en een aantal tot de top van Nederland.

Met dit Energieakkoord hoopt Limburg een stevige bijdrage te leveren aan het behalen van de landelijke CO2 reductie doelstellingen, zoals in het nationale Klimaat- en Energieakkoord staan.

RVO.nl ondersteunt de provincie en andere partijen met de totstandkoming en de uitvoering van het akkoord – samen met Enexis. RVO.nl doet dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Share Button