De Schwarz Group, waar Lidl toe behoort, heeft zich verbonden aan het zogenaamde “Science Based Targets initiative”; een initiatief dat bedrijven ondersteunt bij het definiëren en implementeren van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen. Dit “Science Based Targets initiative” is gebaseerd op het VN-klimaatakkoord van Parijs en bevat doelstellingen om wereldwijd de uitstoot van CO2 terug te dringen. Met de ondertekening heeft Lidl zich gecommitteerd aan het behalen van de doelstellingen uit het ‘Parijsakkoord’ en haar bijdrage te leveren aan het voorkomen van de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde met als doel ruim onder de 2°C te blijven. Lidl neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat.

Marcel Oosterwijk, algemeen directeur Lidl Nederland: “Klimaatverandering bedreigt ons voortbestaan en vraagt om actie. Daarom zetten wij ons bij Lidl al jaren in voor het terugdringen van onze CO2 uitstoot, door bijvoorbeeld het bouwen van het eerste CO2– en energie neutrale filiaal in Nederland, of het vergroten van ons vegetarisch assortiment. Door ons te richten op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen gaan wij nu een stap verder en leggen wij de basis voor een effectieve klimaatstrategie.

Lidl stelt de wetenschappelijk onderbouwde doelen uit het Science Based Targets initiative als basis voor haar klimaatdoelstellingen. Als eerste stap gaat Lidl nu specifieke doelstellingen definiëren en deze ondersteunen met maatregelen die bedoeld zijn om de CO2-uitstoot in de bedrijfsvoering en in de toeleveringsketen te verminderen of te vermijden. In onze duurzaamheidsverslagen publiceren we tweejaarlijks welke klimaatmaatregelen we hebben genomen en tot welke resultaten deze hebben geleid.

Het Science Based Targets initiative is in 2015 opgezet als een samenwerking tussen NGO’s zoals het Wereld Natuur Fonds en organisaties zoals de UN Global Compact en het World Resouces Institute met als gezamenlijk doel het klimaatakkoord van Parijs te realiseren.