De aanleiding voor het symposium ‘Leiderschap voor een
‘Duurzame Wereld’ is het bezoek van Z.H. de Dalai Lama aan Nederland.

Onder de vele gezaghebbende sprekers was Herman Wijffels het boegbeeld voor het gedachtegoed van deze dag. In een helder betoog zette hij uiteen waar we op dit moment staan met onze wereld, hoe (on)duurzaam we leven, wat de achtergronden daarvan zijn en wat we er aan kunnen doen.

“We zijn cruciale evenwichten in ons leefsysteem aan het verstoren. Met name ecologisch, maar ook sociaal en economisch. We leven nog steeds alsof de aarde een limietloze bron is, terwijl we nu ruim 20% zitten boven wat duurzaam mogelijk is. Dat is een mondiale wake-up call om ons zo te organiseren dat we straks ook met 8-9 miljard mensen op deze planeet kunnen leven. Het goede nieuws is dat op het terrein van kwantum fysica, biologie, ICT, energie, nano, mimicking nature, een hele generatie nieuwe inzichten, kennis en bijbehorende technologieën (aan het) ontstaan is, waardoor in de basis alles al aanwezig is om tot een duurzamere levensstijl te komen. De toekomst is al begonnen”.

“Duurzaamheid gaat, volgens Herman Wijffels, in de kern om het streven naar een hogere kwaliteit van relaties, van verbindingen: tussen mensen onderling, tussen mens en natuur en tussen de huidige en toekomstige generaties. Het is ook verbinding maken met het Zelf, waarbij vragen zich aandienen over de oorsprong en het waarom van ons bestaan. Oude vragen die om nieuwe antwoorden vragen om ons te brengen naar een duurzame leefstijl op alle niveaus in de samenleving; van individueel tot mondiaal. Wij kunnen die duurzame toekomst mogelijk maken door leiding te nemen over ons eigen leven en daardoor anderen te inspireren en voor te gaan.”

Het seminar is een initiatief van de Global Leaders Academy en Focus Conferences, m.m.v. MVO Nederland, Skipr, Zin in Werk, de Boer Ritsema & van Eck, Progressio Foundation en NEVI.