Binnen de Circulaire Grondstoffencorridor Utrecht zullen marktpartijen nauw samenwerken met de gemeente Utrecht om concrete uitdagingen op te lossen die hergebruik op dit moment belemmeren. Daarvoor wordt gestart met een aantal proeven, waarbij materialen direct worden hergebruikt. “We willen bij de proeven leren wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn.”

Enkele van de betrokken pilotprojecten zijn onder andere het project Ivoordreef van woningcorporatie Bo-Ex waarbij zij hergebruikte betonelementen opneemt in de nieuwbouw, de sloop van de Prins van Oranjehal en het ontwerpen en bouwen van een circulair schoolcomplex in de Cartesiusdriehoek. Daarnaast experimenteren Level5 en Adex Groep met nieuwe manieren om materialen, die gedemonteerd worden, weer hoogwaardig in te zetten en ontwikkelt Repurpose een tool om matches te vinden tussen gedemonteerde materialen en benodigde materialen in de regio.

Martijn Broekman (Bo-Ex): “Het initiatief van de Circulaire Grondstoffencorridor Utrecht ondersteunt ons om meer dan 400 betonnen gevelelementen aan de Ivoordreef een nieuwe bestemming te geven, van de oude gevels van de gesloopte flat naar de nieuwe gevels van de nieuwbouw.”

Hergebruik in de bouw

We willen dat de bouw meer materialen hergebruikt. De bouw hergebruikt nu slechts 8% van de materialen, terwijl hier een potentie van 24% tot 60% ligt. Naar verwachting moeten er in Utrecht 60.000 extra woningen bijgebouwd worden tot 2040. Dan gebruiken we nog meer materialen met een grotere milieu-impact. Daarom moeten we beter samenwerken om meer te hergebruiken.

Wethouder Susanne Schilderman (Circulaire Economie): “In 2050 wil Utrecht volledig circulair zijn. Dat kunnen we alleen samen bereiken; met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Als gemeente erkennen wij de noodzaak om samenwerking tussen marktpartijen uit de bouwketen te stimuleren, zodat hergebruik van materialen de norm wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief een waardevolle bijdrage levert aan een duurzamere toekomst voor Utrecht.”

Startbijeenkomst 30 november

Het samenwerkingsverband staat open voor alle geïnteresseerde partijen die willen bijdragen aan de realisatie van meer hergebruik Utrecht. Voor meer informatie over hoe partijen kunnen meedenken wordt er op 30 november een startbijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente Utrecht. Hoe kunnen we de samenwerking zakelijk vormgeven? En wat zijn praktische problemen bij hergebruik en hoe kunnen we deze gezamenlijk oplossen? Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om deel te nemen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier “Samenwerken aan hergebruik materialen | Gemeente Utrecht” op de website van de gemeente Utrecht.

Dit initiatief is medegefinancierd door een bijdrage van de Europese Unie uit het EFRO-programma “Kansen voor West III”.

Deelnemers EFRO:

  •  Gemeente Utrecht
  • GBN groep
  • Adex Groep
  • Bo-Ex
  • Repurpose
  • Level 5
  • Hogeschool Utrecht