Naarmate duurzaamheidsvraagstukken steeds urgenter worden, wordt de roep om radicaal andere oplossingen steeds luider. Er moet meer worden gekeken naar dieperliggende oorzaken én naar het veranderen van de spelregels door de vraagstukken beter te begrijpen door te luisteren  naar burgers. Dit zijn ook de kernboodschappen van het vandaag gelanceerde nieuwe managementboek “7 Rollen voor duurzaam succes” van Carola Wijdoogen van anbi-stichting Number 5 Foundation.

Carola Wijdoogen (Number 5 Foundation): “Om de nodige structurele oplossingen te vinden is een andere manier van werken, organiseren én mindset nodig. Een mindset die het gezamenlijk belang boven het eigen belang plaatst, vanuit de wetenschap dat alleen samen vanuit  verschillende perspectieven de duurzaamheidsvraagstukken kunnen worden opgelost”.

Ter gelegenheid van de lancering van het boek gaat een diverse groep mensen in dialoog om elkaars perspectieven beter te begrijpen: van (klimaat)wetenschap tot de overheid, van maatschappelijke organisaties tot jongeren en van mensen die uit ervaring weten wat energiearmoede is tot het bedrijfsleven. Een gelijkwaardige en inclusieve dialoog – juist ook met de mensen om wie het gaat – is cruciaal om onze duurzaamheidsvraagstukken echt te kunnen begrijpen en vanuit gezamenlijkheid op te lossen. En onmisbaar voor de huidige urgente vraagstukken zoals de klimaatverandering, energietransitie, stikstofcrisis, aardgasvrije woningen en grondstoffenschaarste.

Laurentien van Oranje, die samen met haar man Constantijn in 2017 Number 5 Foundation heeft opgericht, is trots op de totstandkoming van het boek en de samenwerking met Carola Wijdoogen. “Met haar expertise op het gebied van duurzaamheid en systemisch denken verrijkt Carola het team. Number 5 is nu met name een vrije (denk)ruimte en plek van dialoog voor spelers die willen innoveren op het gebied van sociale vraagstukken. Met Carola komen vast ook duurzaamheidsspelers bijeen die dwars door bestaande conventies en spelregels durven denken en handelen ten behoeve van een gedeeld belang.”

Lees de blog van Carola over de inhoud van het boek

Praktijkvoorbeeld van integrale samenwerking

Tijdens de bijeenkomst vertelt de bedenker van het Nederlandse paviljoen op de Dubai Expo 2020 wereldtentoonstelling over het belang van samenwerken ten behoeve van een grote missie. V8 Architects bedacht hiervoor het circulaire concept en ontwerp. Innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en voedsel werden met elkaar geïntegreerd om een klimaatsysteem te maken; een biotoop in de woestijn. Drie belangrijke elementen uit de aanpak van het door Bureau International des Expositions (organisator van wereldtentoonstellingen) bekroonde paviljoen zijn bepalend voor het succes:

1) Samenwerken

Complexe vraagstukken vragen niet om een veelheid aan versnipperde, waardevolle oplossingen, maar om verbinding van die oplossingen. Een geïntegreerde en sector-overstijgende samenwerking is nodig om tot een overkoepelende aanpak te komen waarmee een hernieuwd systeem ingericht en verankerd kan worden. Een concreet voorbeeld vormt de Europese aanbesteding voor het paviljoen. Op voorhand werden geen kwalificatie-eisen gesteld zoals omzet en referentieprojecten. Er werd gevraagd om te leveren binnen randvoorwaarden van concept tot realisatie. Deze benadering nodigt unusual suspects uit. En juist daardoor krijgen creatieve bedrijven de kans om te innoveren en te inspireren.

2) Grenzeloze ambitie

De motivatie om verschil te maken in combinatie met grenzeloze ambities en actief regisseurschap vormden de basis van het succes in Dubai. Het bewust zoeken naar nieuwe oplossingen en het niet te laten beperken door 100% perfect rendement geeft ruimte aan innovatie en stimuleert ondernemerschap.

3) Open en neutraal platform

V8 zocht Nederlandse innovaties voor water, energie en voedsel. Dat resulteerde in een inspirerende, crosssectorale samenwerking. Zo ontstond een internationaal erkend ‘gesamtkunstwerk’ dat bijna een miljoen bezoekers bewust maakte van de eenheid die mogelijk is als losse oplossingen verbonden worden. Samen vormen zij een nieuw geheel dat bovendien duurzame innovaties naar een hoger plan heeft getild en heeft bijgedragen aan een bredere acceptatie van technologie.

Bestel het boek online