Lancering Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden geven donderdag 26 juni a.s. gedeputeerden Annemieke Traag (provincie Gelderland) en Theo Rietkerk (provincie Overijssel) om 12.30 uur het startsein voor het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) in het gemeente huis Berkelland in Borculo.

BIC-ON is een nieuw breed gedragen cluster met een meerjaren programma waarbinnen bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies hun krachten bundelen. Dit cluster verbindt en versnelt de innovatieve biobased ontwikkelingen in Gelderland en Overijssel. 

200 miljoen euro aan investering

De bedrijven hebben aangegeven dat zij in de periode tot 2020 minimaal 200 miljoen euro zullen investeren in innovatieve biobased projecten. De provincies Gelderland en Overijssel zijn bereid een fors deel hiervan via cofinanciering te ondersteunen. Subsidies en vouchers spelen hierbij een belangrijke rol, en in toenemende mate is hiervoor revolverend vermogen beschikbaar.

De provincies hebben zich daarnaast gecommitteerd aan het faciliteren van de biobased activiteiten onder BIC-ON. BIC-ON maakt gebruik van de bestaande organisatiestructuur en capaciteit van GreenTechAlliances, powered by kiEMT. Daarbij is er nauwe samenwerking met Oost NV, de Overijsselse innovatieloketten en de Gelderse Regionale Centra voor Technologie (RCT’s). 

De kracht van de biobased economie ligt in Oost Nederland

Bij biobased economy gaat het om het optimaal benutten van (rest-)stromen uit de land- en tuinbouw, bosbouw, landschapsbeheer en uit de  voedingsindustrie tot hernieuwbare producten voor chemie, voeding, diervoeder, materialen, energie en zelfs cosmetica en pharmacie. De biobased economie zal wereldwijd sterk groeien. De vraag naar voedsel groeit, grondstoffen worden schaarser en de roep om verantwoord met onze natuur en klimaat om te gaan wordt steeds sterker.

Investeren in biobased innovaties biedt hiermee uitstekende kansen om sectoren in de regio Oost-Nederland te verbinden, vergroenen en versterken. Met name het innovatieve MKB heeft al vele biobased ontwikkelingen gerealiseerd. Vele hiervan zijn tot stand gekomen in samenwerking met de kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel. Wageningen UR, Universiteit Twente en Radboud Universiteit zijn hierin complementair en vervullen zo al jaren een internationale voortrekkersrol.

Share Button