Lamb Weston / Meijer, producent van diepgevroren aardappelproducten en gedroogde aardappelvlokken, publiceerde vandaag haar derde duurzaamheidsverslag. Het rapport toont aan dat er tussen 2012 en 2014 aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de verduurzaming van haar bedrijfsactiveiten. Dat geldt voor alle fasen van de toeleveringsketen, van veld tot vork.

De belangrijkste resultaten zijn: vermindering van direct waterverbruik met 7 procent – of 285 miljoen liter – per jaar, vermindering van direct energieverbruik met 21 procent per jaar en verhoging van de aardappelbenuttingsgraad met 4,3 procent per jaar ten opzichte van referentiejaar 2008. Uitgaande van deze resultaten is Lamb Weston / Meijer goed op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 te realiseren.

Duurzame Zes

De duurzame aanpak van Lamb Weston / Meijer richt zich op zes specifieke gebieden – de duurzame zes –  die het meest verwant zijn aan de kernactiviteiten van de onderneming. Dit zijn: Water, Energie & Emissies, Aardappel & Afval, Medewerkers, Voedselveiligheid & Kwaliteit en Voeding & Gezondheid.

Er zijn concrete vorderingen geboekt bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Ten opzichte van het referentiejaar 2008 bespaart het bedrijf nu het equivalent van 114 Olympische zwembaden zoetwater per jaar; is het jaarlijkse directe energieverbruik verminderd met het equivalent van 11.000 Nederlandse huishoudens en gebruikt het 51.600 ton minder aardappelen om dezelfde hoeveelheid eindproducten te maken, door flinke verbetering van de aardappelbenutting.

Daarnaast wordt er geen afval gestort en gaat bijna niets (0.3%) naar verbranding. Inmiddels vindt 99,7 procent van onze bijproducten en reststromen – samen goed voor 300.000 ton voornamelijk op aardappel gebaseerde materie – een nuttige herbestemming. Ook gebruikt Lamb Weston / Meijer gezondere frituuroliën en minder zout en voert het productinnovaties door die bijdragen aan een product dat voldoet aan de huidige mondiale voedseltrends.

Gezamenlijke waarde creëren

Bas Alblas, CEO bij Lamb Weston / Meijer: “Als we willen dat onze sector werkelijk duurzamer wordt, moeten we ons richten op de totale keten. Daarom geloven wij in het creëren van gezamenlijke waarde bij alles wat we doen. Als wij als bedrijf op de lange termijn relevant willen zijn, moeten we op allerlei manieren samenwerken met diverse belanghebbenden. Duurzaamheid is essentieel voor ons bedrijf en dé manier waarop wij zaken doen. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om een ​​actieve en leidende rol te spelen op het gebied van duurzame ontwikkeling in onze sector.”

Online duurzaamheidsverslag 2012-2014

Het totale verslag voldoet aan de GRI (Global Reporting Initiative) richtlijnen op G4 Core-niveau, terwijl de hoofdstukken over onze top-3 thema’s: Water, Energie & Emissies en Aardappel & Afval voldoen aan rapportageniveau G4 Comprehensive. Ons volgende verslag zal in 2017 worden gepubliceerd.
Klik hier om het volledige duurzaamheidsverslag te downloaden

Waterfootprint

Het onderzoek naar onze watervoetafdruk is uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV, een Nederlands adviesbureau met ruime kennis van het meten van productwatervoetafdrukken met behulp van de Water Footprinting (WF) methode ontwikkeld door professor Hoekstra van de TU Twente.