In 2012 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland bijna 1 procent lager dan een jaar eerder. De koude winter zorgde voor een hoger aardgasverbruik voor verwarming. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door een lagere elektriciteitsproductie en door een lager verbruik van motorbrandstoffen.

Geringe daling uitstoot koolstofdioxide

In 2012 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 193 miljard CO2-equivalenten, 1 procent minder dan een jaar eerder. De daling is toe te schrijven aan het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide. Het aandeel van CO2 in de totale uitstoot van broeikasgassen is in dertig jaar toegenomen van 76 naar 86 procent.

Opleving chemische industrie

cbs_2012De chemische industrie profiteerde in 2012 van een groeiende vraag van buiten Europa. De opleving van de chemische industrie zorgde voor een grotere uitstoot van broeikasgassen. Deze toename werd volledig geneutraliseerd door de lagere uitstoot bij de andere bedrijfstakken van de industrie. Hier is de invloed merkbaar van de crisis: de economische krimp zorgt voor een daling van de vraag naar energie.

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het Kyoto-basisjaar. De uitstoot in dit basisjaar is vastgesteld op 213,2 miljard CO2-equivalenten. Met inbegrip van de voorlopige cijfers van 2012 komt de gemiddelde uitstoot over 2008–2012 uit op 199,5 miljard CO2-equivalenten. Dat is een afname van 6,4 procent ten opzichte van het basisjaar. Met deze cijfers kan echter nog niet vastgesteld worden of de Kyoto-doelstelling gehaald is.