Ladies First

Waarom vrouwen als aanvoerders? Ladies First wil vrouwen uitdagen de leiding te nemen in de missie voor 100% schoon Nederland in 2050 maar Ladies First is géén nieuwe vrouwenbeweging. Het is een podium voor alle Nederlanders. Vrouwen, mannen, jongeren en kinderen nodigt zij van harte uit om lid te worden. Terugkijkend, zijn alle beslissingen die in de afgelopen zeventig jaar hebben geleid tot de huidige klimaatcrisis, door mannen genomen. Om die reden nemen de vrouwen bij Ladies First het voortouw.

Vrouwen voelen zich van nature meer aangesproken door verantwoordelijkheid voor de lange termijn. Bovendien zijn ze vaak meer inhoudelijk gericht. De eis van Ladies First gaat iedereen aan want het gaat over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en van Nederland.

Willen en eisen

Ladies First wil beginnen met eisen dat Nederland in 2050 100% schoon is. Dit is de missie van Ladies First. Om bij de regering van invloed te kunnen zijn, gaat het erom dat álle Nederlanders dit willen én eisen. Dan komt de hoop en de overtuiging dat Nederland het kan waarmaken. Vervolgens is er een kleine groep nodig die de missie van Ladies First oppakt en uitvoert.

Boven alle partijen staan

Ladies First is de directe stem van de bevolking. De beweging heeft nadrukkelijk geen ambitie om een plek te veroveren in de politieke arena. De geschiedenis laat zien dat politieke partijen de Ladies First missie: `100% schoon Nederland 2050′ niet kunnen realiseren. In de politiek beconcurreert men elkaar teveel. Een schoon Nederland staat boven de partijen en is een recht van alle Nederlanders. Om dat recht op te eisen, is een krachtige en duurzame beweging nodig vanuit alle lagen van de bevolking. Onafhankelijk van politieke gezindheid, religie, leeftijd, maatschappelijke positie. De missie van Ladies First gaat iedereen. Het gaat om ons nageslacht. Onze toekomst.

Doel

Ladies First wil in 2010 een miljoen leden hebben en uit naam van dit miljoen de eis voor een 100 % schoon Nederland bij de regering neerleggen.

Resultaten

Zelfs met de huidige technische mogelijkheden en inzichten kan Nederland op de langere termijn al volledig schoon zijn. Het kan dus alleen nog maar beter worden, want er wordt nog zoveel uitgevonden in de komende 40 jaar!

Als u dit ook wilt, ziet ons land er in 2050 zo uit:
* In de winter verwarmen we onze huizen en kantoren met opgeslagen zomerwarmte uit de grond.
* We bedekken alle gunstig gelegen daken met zonnepanelen.
* Onze auto’s rijden elektrisch en vormen een soort collectief leaseplan,
* Vrachtwagens rijden op waterstof geproduceerd met zonnewarmte.
* Alle autobatterijen vormen een belangrijke energieopslag.
* Vliegtuigen gebruiken algenkerosine.
* We fietsen veel in de steden en we laten ons desgewenst elektrisch ondersteunen.
* Ons openbaar vervoer is vraaggericht en volledig transparant door gebruik van ICT.
* We maken gebruik van nieuwe vormen van duurzame energieproductie
zoals: vliegers voor windenergie, golfenergie, osmose (zout – zoet
) centrale.
* Onze huizen hebben een hoog efficiënte warmtepomp.
* Kolen- en kerncentrales zijn er niet meer.
* We maken gebruik van een klein aantal WKK gasturbinecentrales die desgewenst inspringen bij onvoorziene tekorten in elektrische energie.
* Olie gebruiken we alleen nog als basis voor productie van plastics en andere kunststoffen.
* Na gebruik recyclen we alle producten van de maakindustrie (`Cradle to Cradle’)
* We hebben veel minder allergieën (vooral bij jonge kinderen) omdat we alle gifstoffen uit de producten hebben verbannen.