De ledenlanden hebben gestemd of ISO/CD 26000 rijp is voor de volgende fase in het normontwikkelingsproces. Met meer dan tweede derde van de stemmen is besloten dat ISO 26000 doorgaat naar de DIS (Draft international Standard)-fase.

Wat zijn de verbeteringen in ISO 26000?
Er zijn een flink aantal verbeteringen in ISO 26000 doorgevoerd, die de richtlijn duidelijker maken.
* Door meer figuren, tabellen en ‘boxen’ is ISO 26000 helderder en toegankelijker geworden voor de eindgebruiker en daardoor prettiger om te lezen.
* Nieuwe definities, zoals ‘Due diligence’ zijn toegevoegd. De Nederlandse normcommissie MVO stelt voor de breder toepasbare term ‘Due care’ te hanteren.
* Aanscherping principes en sphere of influence. Een aantal van de zeven MVO-principes die volgens ISO 26000 toegepast moeten worden bij het implementeren van MVO zijn aangescherpt. Er is in de richtlijn meer aandacht voor de sphere of influence van een organisatie.
* Handige bijlagen. In de nieuwe bijlage A van ISO 26000 wordt een omvangrijke lijst gegeven van vrijwillige MVO-initiatieven en instrumenten, inclusief toelichting op het doel met bijbehorend website-adres.