MRA-Elektrisch heeft een concessie verleend aan Shell Recharge, TotalEnergies en NXT 50five voor het plaatsen, beheren en exploiteren van snelladers. Daarmee kan het aantal publieke snellaadstations in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tot 600 worden uitgebreid. MRA-Elektrisch heeft hier met de drie provincies en een groot aantal gemeenten een succesvolle gezamenlijke aanbesteding voor gedaan. Het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers deden. Meer dan driekwart van de 74 gemeenten in de drie provincies bundelden hiervoor hun krachten. “Samen realiseren we zo een hoogwaardig en toegankelijk basisnetwerk van publieke snelladers”, aldus Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. “Met één gezamenlijke aanbesteding in één klap tot wel 600 snellaadstations erbij. Dat is precies waar met de groei van het elektrisch rijden steeds meer behoefte aan is.”

Elektrische rijders kunnen de eerste nieuwe snelladers medio 2024 al gaan gebruiken. Gemeenten hebben 176 voorkeurlocaties aangewezen waar de schop snel de grond in kan. Er komen zowel snelladers op corridorlocaties (strategische locaties buiten de bebouwde kom) als op kortparkeerlocaties binnen de bebouwde kom. Denk bijvoorbeeld aan winkelcentra, sportcentra of bedrijventerreinen, waar je tijdens je bezoek ondertussen even snellaadt.

Stefan Evers, Managing Director TotalEnergies Charging Solutions Nederland, is blij met de deelname aan de concessie: “Een dekkend netwerk van snelladers stimuleert de transitie naar elektrisch vervoer. En het is een sterke verbetering voor de huidige EV-rijders. Snellaadstations vind je nu nog vrijwel uitsluitend aan de snelweg, maar met deze opdracht kunnen we ook de snellaadcapaciteit in en rondom steden en in de provincie snel vergroten. Het past binnen onze ambitie om elektrisch laden overal beschikbaar te maken: thuis, onderweg en op het werk. Het contract is een mooie aanvulling op onze bestaande publieke snellaadconcessies in Rotterdam en Amsterdam en de ruim 14.000 overige openbare laadpunten die wij exploiteren.”

Goed dekkend netwerk

Dat de gemeenten samen optrekken, draagt bij aan een goede spreiding van de publieke snelladers. Dus niet twee snellaadstations dicht bij elkaar aan weerszijden van een gemeentegrens, maar alle snellaadstations op zorgvuldig afgestemde strategische locaties. Precies daar waar de e-rijder er behoefte aan heeft. Zo helpen de gemeenten het e-rijden maximaal vooruit.

Service voor de e-rijder

Op locaties waar sprake is van netcongestie nemen de drie winnende partijen technische maatregelen zodat e-rijders hier toch kunnen snelladen. Bijvoorbeeld met batterijkasten. Bijzonder is ook dat alle drie exploitanten gedifferentieerde snellaadtarieven gaan aanbieden. Tijdens daluren, als de vraag naar stroom laag is, is het snelladen goedkoper. Hoewel de laadtarieven nog niet volledig meebewegen met de stroomprijs, is dit een belangrijke stap op weg hiernaartoe. Voor e-rijders kan dit een aantrekkelijke manier zijn om de snellaadkosten te verlagen: laden als de stroomprijs laag is, bijvoorbeeld als er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt, maar de vraag naar stroom in ons land klein is. De marktpartijen hebben zich bovendien verplicht te zorgen voor transparante laadprijzen. De snellaadprijs is daarom behalve via een app ook op een scherm bij de snellader te zien.

Groeiende markt, gezonde concurrentie

De prognose is dat het aantal elektrische auto’s op de weg de komende jaren explosief zal groeien, terwijl de laadsnelheid van e-auto’s flink toeneemt. Algemeen is de verwachting dat hiermee de vraag naar snelladers ook sterk zal groeien. Olthof: “Op die verwachte groei spelen we in. En daarom hebben de aanbesteding ook niet aan slechts één partij gegund, maar aan drie. Zo spreiden we het risico en stimuleren we een gezonde marktwerking. Ook daarmee geven wij het snelladen een stevige impuls.”

De gezamenlijke aanbesteding is verzorgd door projectbureau MRA-Elektrisch. MRA-Elektrisch is een samen­werkingsproject van de overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (regio Noordwest). Doel is het stimuleren van elektrisch vervoer om daarmee beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat te realiseren. Sinds 2012 ondersteunt het projectbureau het elektrisch rijden door het plaatsen en beheren van laadinfra­structuur in gemeenten. Ook is het bureau initiator en aanjager van projecten met elektrische voertuigen.