Uit het MVO-onderzoek van Service Management, waarin uiteen wordt gezet in hoeverre en op welke manier(en) schoonmaakbedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt dat maar liefst een kwart (25 procent) van de ondervraagde schoonmaakondernemers niet bekend is met de term circulair ondernemen. Een kwart van hen (26 procent) geeft ook aan hier niet in geïnteresseerd te zijn. Van de 75 procent die wél bekend is met circulair ondernemen, zegt 46 procent hier ook al mee bezig te zijn.

Dat circulair ondernemen nog niet bepaald voet aan de grond krijgt in de schoonmaak, is een verrassend resultaat. Enerzijds omdat, zo bleek uit het MVO-onderzoek, schoonmaakbedrijven de zorg voor het milieu en de mensen erg hoog in het vaandel hebben staan. Anderzijds is circulair een belangrijk thema op de politieke en zakelijke agenda. Zo wil de Rijksoverheid naar een volledig circulair Nederland in 2050. We hebben nog een lange weg te gaan…

Wat is circulair ondernemen ook alweer?

Circulair ondernemen is ondernemen op een manier die het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en hun waardeverlies minimaliseert. In een volledig circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen telkens opnieuw gebruikt.