Banken hebben het afgelopen jaar volop initiatieven genomen om de directe en indirecte belasting van het klimaat te verminderen.

Zo hebben banken in NVB-verband onder meer het Klimaatstatement uitgebracht, een convenant gesloten om de bescherming van mensenrechten te bevorderen, en een methode ontwikkeld om transparanter te rapporteren over de sectoren die zij financieren. Daarnaast hebben verschillende banken meegewerkt aan de onlangs gepubliceerde SDG Investing Agenda en zijn samen met verzekeraars en pensioenfondsen werkgroepen gestart op het gebied van o.a. klimaatrisico’s, circulaire economie en duurzaamheid in financieel onderwijs. Helaas komen deze initiatieven op geen enkele wijze terug in de Eerlijke Bankwijzer.

De NVB steunt de intentie van de Bankwijzer om het duurzaamheidsbeleid van banken transparanter te maken, maar zet al langer vraagtekens bij de gekozen methodiek en de kwaliteit van de onderzoeken.

De NVB werkt daarom sinds een jaar samen met de Eerlijke Bankwijzer aan verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken, onder toeziend oog van een onafhankelijke wetenschapper. Dit heeft echter nog niet geleid tot serieuze wijzigingen in de onderzoeksmethodiek. Wij zullen daarom binnenkort in gesprek gaan om te kijken hoe de in onze ogen gebrekkige kwaliteit van het onderzoeksproces kan verbeteren waarbij voldoende aandacht is voor  het scheiden van feiten en meningen. Mede op basis van de uitkomst van dit gesprek zullen wij de aard van de samenwerking met de Eerlijke Bankwijzer evalueren.