Nederlandse professionals van bedrijven en goede doelenorganisaties geloven dat cross-sectorale samenwerking dé sleutel is tot een duurzamere wereld, maar zijn minder enthousiast zijn over de prestaties van hun eigen partnerschappen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd surveyonderzoek van Kaleidos Research onder honderd professionals van Nederlandse goede doelenorganisaties en bedrijven die samenwerken aan duurzame ontwikkeling.

Eigenbelang niet dominant

Wereldwijd werken bedrijven en goede doelenorganisaties steeds vaker met elkaar samen. Ook in Nederland is het geen uitzondering meer. Bijna de helft van de professionals die deelnamen aan het onderzoek geeft aan dat hun organisatie actief is in ten minste vijf samenwerkingsverbanden. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse goede doelen en bedrijven elkaar allereerst opzoeken om gezamenlijk een maatschappelijk probleem aan te pakken. Daarna komen de eigen belangen pas. Het onderzoek bevestigt dat goede doelen daarbij andere motieven hebben dan  bedrijven. Bij goede doelen speelt het aanboren van financiering via de samenwerking een rol. Bedrijven vinden het op hun beurt belangrijker om samenwerking met een goed doel te zoeken zodat zij hun maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid kunnen uitvoeren of hun imago kunnen verbeteren.

Effectiviteit beperkt

De bevraagde professionals zijn van mening dat cross-sectorale samenwerking dé beste manier is om wereldproblemen, zoals armoede en milieuvervuiling, aan te pakken. Als tweede achten zij bedrijven daartoe het beste in staat. Opvallend is dat goede doelen nauwelijks geschikt worden geacht om wereldproblemen aan te pakken, terwijl de helft van de deelnemers aan het onderzoek zelf werkzaam is bij een goede doelenorganisatie. De partnerschappen richten zich in de meeste gevallen op armoedebestrijding of het verbeteren van voedselzekerheid. Vergeleken met het grote enthousiasme over het belang van partnerschappen in het algemeen bij de deelnemers aan het onderzoek, is de tevredenheid met de eigen partnerschappen wat beperkt. Gemiddeld geven de deelnemers een 7.3 voor samenwerking en 6.8 voor de effectiviteit van het partnerschap.

Factoren voor succes

Het succes van partnerschappen hangt af volgens deelnemers aan het onderzoek vooral af van persoonlijke factoren, zoals vertrouwen en respect tussen organisaties. Daarnaast blijkt een persoonlijke klik tussen medewerkers en gedeelde normen en waarden in de samenwerkende organisaties van groot belang. De bevraagde professionals zoeken vooral een betrouwbare partner;  zowel bedrijven als goede doelen hebben een voorkeur voor een samenwerkingspartner met eenzelfde soort netwerk en gedeelde thematische expertise.

Lees hier het rapport van Kaleidos Research:http://kaleidosresearch.nl/publication/cross-sector-partnerships-for-sustainable-development/