Kruitbosch heeft zich in november bij het climate commitment van de fietsenindustrie aangesloten. Hiermee verplicht de fietsonderneming uit Zwolle zich om uiterlijk in 2023 zijn eigen broeikasgasemissies jaarlijks te rapporteren en een plan op te stellen om tegen 2030 de emissies met minstens 55% te reduceren. “Het tekenen van dit commitment sluit aan bij onze ambities om de komende jaren serieuze stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, met als doel om onze eigen footprint te neutraliseren”, aldus Anja Cichowlas, duurzaamheidsmanager bij Kruitbosch.

In het eerste kwartaal van 2022 zal Kruitbosch over zijn milieuvoetafdruk gaan communiceren en vervolgens reductiedoelstellingen formuleren. Nu al heeft het fietsenbedrijf actie ondernomen om zijn emissies te reduceren. “Recent hebben wij besloten om in 2024 met ons wagenpark alleen maar nog elektrisch te rijden. Dit gaat ons helpen om onze eigen emissies tot nul terug te brengen”, vertelt Cichowlas. “De climate commitment van de fietsindustrie, een initiatief van Shift Cycle Culture, is een mooie stap om als onderneming niet alleen, maar juist met de hele keten aan de slag te gaan.”

Cichowlas hoopt dan ook dat nog meer Nederlandse fietsondernemingen het commitment in het komende jaar zullen onderschrijven.

Ambitieuze duurzaamheidsstrategie in ontwikkeling

Het commitment en eerste stappen tot CO2 reductie zijn het gevolg van het recente aansluiten van Kruitbosch bij het UN Global Compact (UNGC). De UNGC is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich committeren hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met tien universeel aangenomen principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, en anti-corruptie. Voor de implementatie van de principes werkt Kruitbosch momenteel aan een ambitieuze duurzaamheidsstrategie. Cichowlas: “Vooral als het gaat om productgerelateerde uitstoot, willen we ook samen met onze leveranciers en partners aan de slag om deze uitstoot te reduceren.”

Op https://www.shiftcyclingculture.com/climatecommitment vind je meer info over het initiatief en ook welke merken en partijen wereldwijd in de fietsbranche het climate commitment hebben ondertekend.