De Koffiecoalitie gunt D.E. van harte zijn feestje, maar plaatst ook een kritische noot. Wat gaat DE doen om de wantoestanden op koffieplantages structureel te verbeteren? Op deze vraag hoopt de koffiecoalitie een antwoord te krijgen in een gesprek dat ze met D.E. zal voeren in oktober 2003.

Het Koffie-gedichtenoffensief 2003, een dichtwedstrijd voor eerlijke koffie, georganiseerd door Hivos, lidorganisatie van de Koffiecoalitie, in samenwerking met o.a. Loesje, is door de Lowlands directie van het popfestivalterrein geweerd. Douwe Egberts is prominent aanwezig op het festival. Bij de start van de campagne in april werd de abri-campagne van de Koffiecoalitie al geweigerd door het abri-verhuurbedrijf, aangezien Douwe Egberts een belangrijke klant is. -We willen toch onze mening kunnen verkondigen” aldus een woordvoerder van de koffiecoalitie. Daarom hebben we besloten door middel van een reclamevliegtuigje het publiek te wijzen op de slechte omstandigheden op koffieplantages en D.E. te stimuleren daadwerkelijk actie te ondernemen voor het verbeteren ervan.

De Koffiecoalitie roept D.E. op om in zijn jubileumjaar:
v werk te maken van het opstellen van, of het aansluiten bij een goede gedragscode, waarin alle internationaal aanvaarde basisnormen zijn opgenomen, die ook uitvoeringsprincipes bevat en die extern gecontroleerd wordt.
v om haar toeleveranciers de ruimte te geven om de investeringen die de code van hen vraagt te doen, bijvoorbeeld door het aangaan van langetermijncontracten en het betalen van een goede prijs. Een fatsoenlijke prijs is volgens de Koffiecoalitie een prijs waarin de milieu- en sociale kosten die een producent maakt zijn doorberekend.
v in gesprek te gaan met stakeholders uit koffieproducerende landen over verbeteringen in de arbeidsomstandigheden van koffiearbeiders.

========================================================
Organisatie:
De Koffiecoalitie spant zich in om de leef- en werkomstandigheden van koffieplukkers te verbeteren. De Koffiecoalitie bestaat uit 11 Nederlandse organisaties: Hivos, Novib, Oikos, Pax Christi, Solidaridad, FNV Bondgenoten, FNV Mondiaal, CNV Bedrijvenbond, Fair Trade, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar.

Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Hivos voelt zich verbonden met arme en gemarginaliseerde mensen – én met de organisaties die voor hen opkomen – in landen in het Zuiden en in Zuidoost-Europa. Een duurzame verbetering van hun situatie is de uiteindelijke maatstaf voor het werk en de inspanningen van Hivos. Een belangrijke pijler daarbij is de versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen. http://www.hivos.nl