Ruim 20 organisaties gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in de Zuid-Hollandse rivieren. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam hebben hiervoor de Community of Practice Plastic opgericht. Hier delen de partijen ervaringen en kennis. De provincie Zuid-Holland is een van de deelnemers.

De Community of Practice Plastics (CoPP) richt zicht op het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren. Belangrijke vragen zijn hierbij: Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen? Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen?

Ervaringen delen

Veel deelnemende partijen hebben al ervaring met de aanpak van plastic. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De provincie heeft diverse pilots ondersteund rondom plastic in de vaarwegen. Dit heeft kennis opgeleverd over het type plastic zwerfafval, de plekken waar je het kunt afvangen en de manier waarop je dat kunt doen. Maar die kennis is nog beperkt. Bovendien houdt plastic afval zich niet aan grenzen van gemeenten of waterschappen. Deze samenwerking is dan ook een mooie volgende stap om echt tot oplossingen te komen.”

Deelnemende partijen

Aan de CoPP nemen deel: AllSeas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit. Deze partijen zijn aangehaakt vanwege hun gezamenlijke doelstelling om een bijdrage te leveren voor het zwerfafvalprobleem in het water. Deze mix van partijen is bijzonder en zorgt voor veel creativiteit.