KPN is in samenwerking met diverse bedrijven in de energiesector begonnen met een onderzoek naar hoe de honderden back-up batterijen in telefooncentrales ingezet kunnen worden bij een tekort of overschot van groene energie.

Paul Slot, verantwoordelijk voor de infrastructuur van KPN, “In onze zoektocht naar steeds duurzamere energie hebben we de mogelijkheden van opslag onderzocht voor ons netwerk. Tot nu toe waren we gewend om batterijen te gebruiken als reservebron voor als we noodstroom nodig hadden. Niet eerder was in een telecom omgeving naar oplossingen gezocht om flexibel capaciteit in te zetten. Hiermee geven we invulling aan onze wens een rol te pakken in de duurzame energietransitie.

Nederland zit middenin een energietransitie. Op dagen dat de zon fel schijnt of dat het hard waait kan er meer groene energie geproduceerd worden dan de samenleving verbruikt. De reservebatterijen in de telefooncentrales van KPN kunnen een deel van die energie opslaan en die groene energie kan dan weer gebruikt worden wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. KPN wil hiermee een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie van Nederland.

KPN heeft door het hele land batterijen staan om stroomonderbrekingen op te vangen in centrales, maar in Nederland komt stroomuitval niet vaak voor. Dat betekent dat batterijen vaak stil staan. Door de batterijen lokaal in te zetten voor de opvang van energieoverschotten uit zon- en windenergie, zorgt KPN er voor dat groene stroom meer ingezet kan worden en er dus veel minder grijze stroom bijgestookt hoeft te worden.

Over het onderzoek

Het onderzoek duurt zes maanden en wordt uitgevoerd met een circulaire batterij van het merk Nilar met een capaciteit van 230 kWh. Deze is geplaatst op één locatie in Amersfoort. Hier wordt getest of flexibele opslag en terug levering van toepassing zijn op KPN. Bij positieve resultaten zal in de toekomst ook onderzocht worden of de wijk rondom de telefooncentrale hiervan kan profiteren. Dit onderzoek is in samenwerking met partners: Allinq, Indutecc Renewable Solutions, ICT Group, Dexter, Eneco, Nilar en Ferroamp.