In de komende drie jaar investeert KPMG wereldwijd $ 1,5 miljard in dienstverlening gericht op milieu, maatschappij en bestuur. Dit nieuwe investeringsprogramma op het zogeheten ‘Environmental, Social and Governance’ (ESG) gebied omvat training van alle 227.000 medewerkers, uitbreiding van diensten bijvoorbeeld rondom klimaatrisico’s en decarbonisatie, ontwikkeling van nieuwe technologie en partnerships en de ondersteuning van ontwikkelingslanden in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dankzij de oudste duurzaamheidspraktijk ter wereld krijgt KPMG Nederland een cruciale rol in dit investeringsprogramma. Zo wordt het Nederlandse kantoor één van de ESG-kennis- en expertisehubs van Europa.

Dit nieuwe KPMG-investeringsprogramma is gericht op het verder verankeren van ESG-dienstverlening in de gehele organisatie op weg naar een duurzame economie. Daarmee zal het accountancy- en adviesbedrijf ook een flinke boost geven aan het eigen impact plan dat in 2019 is gelanceerd. Uitbreiding van dienstverlening aan klanten omvat activiteiten op het vlak van transformatie naar een duurzame organisatie, daarover verslagleggen en controle doen.

Nieuwe diensten, trainingen en partnerships

KPMG breidt het aantal diensten verder uit bijvoorbeeld om multinationals te helpen hun decarbonisatieroute uit te stippelen op weg naar een koolstofvrije organisatie. De investeringen komen verder ten goede aan nieuwe en uitbreiding van bestaande ESG-adviesdiensten en ontwikkeling van nieuwe technologie die organisaties moet helpen meer inzicht te krijgen in kansen en risico’s door klimaatverandering en bijvoorbeeld betere inzage in de toeleveringsketen als het gaat om verantwoorde fabricage van producten en onderdelen. In samenwerking met het World Business Council voor duurzame ontwikkeling heeft KPMG inmiddels een raamwerk ontwikkeld om circulariteitsprestaties te meten. Voor de verrijking van het dienstenportfolio wordt de samenwerking met alliance partners zoals Microsoft, ServiceNow en Google ook verder verstevigd.

ESG academie in Nederland

In samenwerking met Cambridge University en New York University ontwikkelt KPMG een ESG-trainingsprogramma voor alle 227.000 medewerkers wereldwijd. In Nederland richt KPMG een ESG academie op die toegankelijk wordt voor organisaties die hun kennis op het gebied van ESG willen versterken. Zowel voor het bedrijfsleven als overheidsinstanties.

Samen met Cambridge heeft KPMG eveneens een toepassing ontwikkeld die asset managers inzicht geeft in de duurzaamheid van gemaakte keuzes.

Delen van inzichten

KPMG introduceert tevens een programma waarmee ontwikkelingslanden in de regio Afrika, Azië-Pacific, Latijns-Amerika en landen in het oostelijk Middellandse zeegebied worden geholpen met relevante ESG-expertise die nu ontbreekt door gebrek aan kennis en middelen. Dit nieuwe programma is volledig in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen die de Verenigde Naties heeft opgesteld.

Met het optuigen van een ‘Voices for a Sustainable Future’ campagne biedt KPMG een platform waarop gevestigde en nieuwe denkers meer gehoor krijgen om zo een stem te geven aan elk geluid rondom klimaatverandering, gender- en rassengelijkheid en andere cruciale thema’s die helpen op weg naar duurzame vooruitgang.

“ We staan voor een belangrijke opgave in onze samenleving waarbij er sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid. Burgers, ondernemers, investeerders en politici kunnen niet langer naar elkaar kijken en afwachten. De wil is er. Het is nu zaak sneller te handelen. KPMG draagt daar graag aan bij met kracht voor verandering dankzij onze wereldwijde schaal. Onze ESG-strategie loopt bovendien als een rode draad door onze expertisegebieden waarbij we ook relevante partners bijeenbrengen. Dat leidt tot de juiste inzichten en technologie voor ēēn doel; vooruitgang goed voor mens, milieu en samenleving, “ vertelt Stephanie Hottenhuis, CEO en bestuursvoorzitter van KPMG in Nederland.

Grondlegger in duurzaamheidsverslaglegging

KPMG was de eerste professionele dienstverlener die transparant rapporteerde in relatie tot de  Sustainable Metrics van het World Economic Forum. Als ēēn van de wereldwijde grondleggers op milieumanagement en milieu-auditing is voormalig KPMG partner George Molenkamp in maart 2021 geridderd met een koninklijke onderscheiding voor zijn enorme inzet voor meer transparantie van multinationals over hun bedrijfsvoering rondom duurzaamheid en milieuverslaglegging. Tot ver na zijn pensioen in 2007 is Molenkamp als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het handboek milieu-auditing en environmental management systems (EMS) actief geweest voor een duurzame samenleving.