Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie, machtsmisbruik en vriendjespolitiek als meest negatieve elementen naar voren komen: in meer dan 50% van de afdelingen storen medewerkers zich hieraan. Ook het slordig omgaan met vertrouwelijke informatie en het excessieve privé-gebruik van internet scoren hoog. Opvallend is dat maar 27% van de werknemers van mening is dat hun leidinggevenden tegen kritiek kunnen. Als positieve elementen komen naar voren dat bijvoorbeeld onderling fysiek geweld en drugsgebruik tijdens werktijd nauwelijks voorkomen. Ook blijkt dat twee op de drie organisaties er goed in slaagt om haar werknemers duidelijk te maken welke normen en waarden er op de werkvloer gelden.

-Deze elementen hangen allen samen met de bedrijfscultuur en zijn niet terug te voeren op incidenten of een enkele persoon. Vandaar dat het zo de moeite waard is om aandacht te besteden aan de cultuur” zegt onderzoeker dr M. Kaptein van KPMG Ethics & Integrity Consulting. -Managen is weten. En weten is meten. Managers zouden veel vaker de cultuur van hun organisatie of afdeling moeten meten. Maatregelen die de cultuur verbeteren vormen lucratieve investeringen: het personeelsverloop gaat drastisch omlaag en de productie gaat omhoog. Integriteit is echt de vergeten succesfactor”.