De kosten van de aanscherping van de emissieplafonds zijn veel hoger dan de Europese Commissie voorspiegelt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. In plaats van 63 miljoen euro zal de aanscherping 400 miljoen euro per jaar gaan kosten. Een deel zal worden neergelegd bij het bedrijfsleven. De ondernemingsorganisaties vinden daarom dat de commissie het verschil in de berekeningen moet onderzoeken.

Clean Air Policy Package
In de Clean Air Policy Package die de Europese Commissie eind vorig jaar presenteerde, is een schatting gemaakt van de kosten die lidstaten moeten maken om zich aan de nieuwe normen te houden. De Nederlandse kosten van 63 miljoen euro per jaar vallen relatief gunstig uit doordat Nederland al veel maatregelen heeft genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uit eerste berekeningen van het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de kosten veel hoger liggen.

Concurrentiepositie onder druk
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verschil in de berekeningen onaanvaardbaar groot. De concurrentiepositie van bedrijven zal daardoor verder onder druk komen te staan. De ondernemingsorganisaties onderschrijven het belang van schone lucht voor mens en natuur, maar hechten ook aan de economische haalbaarheid van de reductievoorstellen.