“Met zuiniger apparaten bespaar je kosten en kan je jezelf onderscheiden van de concurrent. Dat is natuurlijk heel interessant voor de sector”, zegt Jan Vlak, manager milieuzaken van ICT~Office.

Duurzaam ondernemen
Dat veel bedrijven vooral kijken naar het kostenaspect, hindert niet meent Vlak. “Nieuwe oplossingen voor maatschappelijke knelpunten leiden tot nieuwe producten en diensten. Dit is een enorme stimulans voor duurzaam ondernemen. Als zowel het bedrijfsleven als de maatschappij er beter van wordt, is het goed.” Dat levert immers een win-win-situatie op, stelt Vlak. Toch ziet de manager dat er nog veel werk te verrichten valt. “Jarenlang werd gedacht dat de ICT-sector een schone branche was, maar verschillende onderzoeken wijzen uit dat het energieverbuik enorm is en alleen maar zal toenemen.” De sector timmert hard aan de weg, stelt de manager. “De eisen die Energy Star stelt zijn bijvoorbeeld voor veel bedrijven geen uitdaging meer omdat ze daaraan allang voldoen.”

Energiekosten datacenters torenhoog
Ook wijst Vlak erop dat inmiddels driehonderd bedrijven zijn aangesloten bij het recyclingprogramma van de stichting ICT~Milieu (een onderdeel van de branchvereniging ICT~Office). De organisatie zamelde vorige maand de honderd miljoenste kilo gebruikte ICT-apparatuur in. Van dat afvalmateriaal wordt volgens de initiatiefnemers 97 procent hergebruikt. De wettelijke doelstelling voor hergebruik is momenteel 75 procent. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, ziet analistenbureau Gartner dat met name datacenters het milieu nog altijd zwaar belasten. Volgens de experts zullen IT-afdelingen de komende vier jaar zo’n 50 procent van hun budget spenderen aan energiekosten. Sun Microsystems verwacht zelfs dat de kosten om datacenters draaiende te houden tussen 2010 en 2015 hoger zijn dan de kosten van computersystemen. Gelet op deze ontwikkelingen, weet ook Vlak dat het te vroeg is om te juichen. Om dit soort problemen aan te pakken, is ICT~Office gestart met een kernprogramma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo staat de ICT-sector open voor het idee van het Ministerie van Economische Zaken om meerjarenafspraken over energiebesparing te maken.