het bedrijfsleven gaat bijna alleen over de hoogte ervan. Minstens zo belangrijk zijn echter de criteria voor zo’n bonus. Veelal zijn die louter financieel. En dat is jammer, want de behaalde financiële resultaten zeggen lang niet alles over de toekomstbestendigheid van de onderneming.

Bonussen van ondernemingsbestuurders kunnen uitstekend mede afhankelijk worden gemaakt van de sociale of milieukundige prestaties van de onderneming. Dat komt niet alleen de samenleving ten goede, maar is ook in het belang van de onderneming en van aandeelhouders.

Lees het volledige artikel via de link.