Vandaag riep een internationale coalitie van organisaties uit het bedrijfsleven, die samen duizenden bedrijven vertegenwoordigen, op tot een versterkt pakket voor de circulaire economie op basis van politiek leiderschap en ambitieus beleid voor afvalpreventie. Het breed gedragen manifest dient als input vanuit een zakelijk perspectief op het vernieuwde pakket voor de circulaire economie. Het manifest is gebaseerd op de obstakels die bedrijven tegenkomen bij circulair ondernemen. De circulaire economie biedt op EU-niveau perspectief op 2 miljoen nieuwe banen, een netto besparing voor bedrijven tot 600 miljarden euro’s, en honderden miljoenen tonnen vermeden afval.

 

Leiderschap

Sterk overheidsbeleid is cruciaal voor het plukken van de vruchten van een circulaire economie. Dit vergt leiderschap en investeringen in circulaire innovatie. Het manifest roept de EU en de lidstaten op om op te treden als launching customer door duurzaam in te kopen. Ook pleit de coalitie voor doelstellingen voor onderhoud, reparatie, hergebruik, renovatie en cascadering naast de bestaande doelen voor afvalstorting en recycling. Tot slot wordt in het manifest opgeroepen tot de start van een circulair koploperprogramma, evenals sectorale en cross-sectorale programma’s, een flexibel mededingingsbeleid en de oprichting van een Europees Instituut voor Circulaire Economie.

 

Economische prikkels

Om de doelstellingen te bereiken, vraagt het manifest om economische prikkels die de juiste randvoorwaarden te scheppen voor circulaire businessmodellen. Fiscale prikkels zijn hiervoor belangrijk. Dit kan o.a. worden bereikt door aanpassing van de Europese btw-regels om differentiatie op basis van circulariteit mogelijk te maken. Dit is belangrijk om de consument te stimuleren circulaire producten en diensten te kopen. In aanvulling daarop kan een verbeterde extended producer responsibility regeling producenten van circulaire producten met lagere kosten belonen, terwijl tegelijkertijd aanzienlijk geïnvesteerd kan worden in een beter beheer van afval. Het manifest raadt ook belastingvoordelen voor extern gecontroleerde geïntegreerde rapportage aan.

Breid bestaande maatregelen uit

De coalitie is voorstander van uitbreiding van de Ecodesign-richtlijn naar een richtlijn voor Circular Design. Bovendien vraagt het manifest om voorzetting van oproepen voor onderzoeksvoorstellen op het gebied van circulaire economie in Horizon 2020 en het Eco-Innovation Programme, inclusief oproepen voor economic mechanism design.

Brede steun

Het manifest van De Groene Zaak, MVO Nederland en Circle Economy is ook ondertekend door Entreprendre Vert, Ecopreneur, Green Alliance, GreenBudgetEurope, INDR, l’Institut de l’Economie Circulaire, Plan C en UnternehmensGrün, die samen duizenden koplopende bedrijven in heel Europa vertegenwoordigen. Het bevat ook ondersteunende verklaringen van het European Environmental Bureau (EEB), ACR + en Natuur & Milieu en citaten van verschillende bedrijven.

Het manifest is te vinden op http://degroenezaak.com/wp-content/uploads/2015/05/Circular-Economy-Package-Manifesto-20-5-2015.pdf