Op 24 juni deed de rechtbank in Den Haag een historische uitspraak inzake de Klimaatzaak, aangespannen door Urgenda en 900 bezorgde Nederlanders. Deze uitspraak verplicht De Nederlandse overheid de lat wat betreft het klimaatbeleid hoger te leggen zodat de CO2-uitstoot in 2020 tenminste met 25% is gereduceerd ten opzichte van 1990. In een open brief naar de Tweede Kamer verwelkomen koplopers uit het bedrijfsleven deze uitspraak van de rechter en nodigen de overheid uit snel aan de slag te gaan met het uitvoeren hiervan.

Als we als land onze concurrentiepositie willen verbeteren doen we er goed aan ons te richten op een circulaire economie die niet afhankelijk is van koolstofintensieve energie en grondstoffen. Door zo snel mogelijk uit te voeren wat door de rechter wordt verplicht, voldoet de overheid dan ook niet alleen aan de rechterlijke uitspraak, maar geeft zij onze economie bovendien een enorme impuls. De ruim 200 partners van De Groene Zaak leveren al stevige inspanningen om de uitstoot van CO2 te reduceren en bieden dan ook graag oplossingen aan wanneer de overheid aan de slag gaat met het uitvoeren van de uitspraak van de rechter.

Met deze brief wil De Groene Zaak op de dag van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Klimaatzaak de stem van het koplopend bedrijfsleven laten horen. De brief van De Groene Zaak is mede-ondertekend door Eneco, Interface, Triodos Bank, ROCKWOOL, Heijmans, CNG Net, Alliander, CNG Net en Van Houtum.

De hele brief is te lezen op http://degroenezaak.com/150910_Brief_bedrijfsleven_inzake_Klimaatzaak.pdf