Op initiatief van Dopper, het bedrijf achter het herbruikbare designflesje voor water, kwamen gister de duurzame krachten achter Tony’s Chocolonely, Kings of Indigo, FrieslandCampina, 10,000 Hours en Social Enterprise NL bij elkaar voor een brainstormsessie. Doel van het gesprek was om te komen tot een reeks praktische tips om ondernemers en bedrijven te stimuleren en inspireren om meer sociale en ecologische impact te maken. Onder leiding van Max Christern, oprichter Ode magazine, werden drie onderwerpen behandeld: de Nederlandse ondernemingscultuur, het belang van concurrentie en de rol van marketing.

Ervaring delen en bedrijven met de ambitie om op een duurzame manier te werk te gaan op weg helpen, was het doel van het gesprek dat gisteravond plaatsvond tussen zes goeroes op het gebied van sociaal ondernemen. Elk werkzaam in een ander vakgebied variërend van food, retail en dienstverlening. Allen deelden vanuit hun eigen invalshoek hun visie op basis van de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de ondernemingscultuur in Nederland verschuiven van CSR-afdeling naar sociaal ondernemen in het DNA van een bedrijf?
  • Hoe kun je de concurrentie gebruiken om zelf te groeien én samen krachtiger te worden?
  • Hoe laat je het verhaal voor je werken? Hoe bind je consumenten aan je merk middels sociaal ondernemen?

De lessen en tips:

 

Willemijn Verloop, oprichter Social Enterprise: “Niet elk bedrijf hoeft een social enterprise te worden en hoeft als missie de één maatschappelijk probleem op te lossen. Dan leg je de lat te hoog. Het belangrijkste is dat MVO de norm wordt, en dat het implementeren van MVO niet als kostenpost gezien wordt, of iets waar je trots op moet zijn, maar als een voorwaarde voor een gezonde onderneming. Dat vergt een mentaliteitsverandering in de top van bedrijfsleven, maar ook bij aandeelhouders. De kunst is om het in balans te brengen. En zorg altijd dat je het verhaal achter je product klopt en laat het zijn werk doen. Met het juiste verhaal erachter bind je consumenten.”

Nienke Basslé, General Manager 10,000 Hours: “Ik merk dat de jongere generatie graag wil bijdragen aan een duurzame wereld. Door alle informatie en problemen die dagelijks voorbij komen, is het moeilijk om te kiezen waaraan bij te dragen en hoe. De jonge generatie moet je handelingsperspectief bieden, wees concreet in hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Probeer je boodschap niet te zwaar te maken, leg de nadruk op de positive kant van iets goeds doen.”

Taco Kingma, Manager Sustainable Business FrieslandCampina: “Schaalgrootte is voor ons belangrijk bij de verduurzaming van ketens omdat je daardoor het meeste impact kunt realiseren en bovendien de extra ketenkosten binnen de perken kunt houden. Het is daarom goed om coalities te sluiten met andere ketenpartners die dezelfde doelstellingen op het gebied van verduurzaming hebben. Dan kun je die schaal en dus de gewenste impact sneller bereiken.”

Merijn Everaarts, oprichter Dopper: “Duurzaam ondernemen geldt niet alleen voor je core-product maar ook voor de duurzaamheid van je organisatie; vergeet niet om de interne zaken op orde te houden als je groeit. Je wil de hele wereld over om het verhaal te vertellen en wil daar vol op inzetten, maar het is ook van belang dat ondertussen de achterkant stevig is én blijft staan. Vrees ook niet voor concurrentie. Het maakt sterker, want ook zij zetten het onderwerp op de kaart en door samen te werken, kan nog meer impact worden gerealiseerd.”

Arjen Boekhold, Ketenregisseur Tony’s Chocolonely: “Het is belangrijk om de business op orde te hebben én te houden. Zeker als je groeit. Focussen op de visie en missie is goed, maar verlies de bedrijfsvoering niet uit het oog. En neem je eigen verantwoordelijkheid in de hele supply chain. Verschuil je nooit achter anderen. Ga niet wachten op maatregelen of beleid van andere bedrijven, NGO’s of de overheid. Kijk naar wat het bedrijf zelf al kan doen.”

Tony Tonnaer, oprichter Kings of Indigo: “Duurzaamheid is maar voor een kleine groep consumenten een reden om een product te kopen, zorg daarom dat je product mooi is. Dat spreekt een grotere groep aan. Zorg ook dat je beheersbaar verduurzaamt en niet te veel in één keer wil doen. Los één probleem tegelijk op, dan zet je beheersbaar de juiste stappen.”

Motivatie Dopper: iedereen kan bijdragen aan een betere wereld

Het is duidelijk dat alle partijen aan tafel een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben als het gaat om het inspireren van anderen, een belangrijk kenmerk van sociaal ondernemen. Dopper, initiatiefnemer van het gesprek, ontving dit jaar als een van de elf ondernemingen in Nederland, het B Corp certificaat (Benefit Corporation). Het certificaat gaat naar bedrijven met sociale en ecologische impact, die verantwoordelijkheid nemen, transparant zijn én bijdragen aan de economie van de toekomst. Het feit dat er in Nederland nog maar zo weinig B Corps zijn, was voor Dopper oprichter Merijn Everaarts aanleiding voor de rondetafelgesprek.

Merijn Everaarts: “Dopper werkt hard om een internationaal profiel als social enterprise te ontwikkelen en ik hoop dat het anderen inspireert om ook impact te maken. Ik geloof dat ondernemen met als enige doel er rijk van worden niet meer in onze huidige wereld past. De wereldwijde uitdagingen als het gaat om klimaat en duurzaamheid zijn zo groot, dat de focus bij bedrijven echt ergens anders moet komen te liggen. Ik ben ervan overtuigd dat we verschil kunnen maken door allemaal bij te dragen aan een betere wereld, daar wordt iedereen uiteindelijk gelukkiger van.”

N.B.  B Corporation Europe presenteert zich samen met Merijn Everaarts op het 15de Nationaal Sustainability Congres op 4 november a.s.