‘Ik heb altijd gezegd dat de koopman en de dominee elkaar niet bijten, maar elkaar juist versterken,’ aldus minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). ‘Ons mensenrechtenbeleid komt onze handelsrelaties ten goede en vice versa.’

In aanwezigheid van de speciale VN-vertegenwoordiger voor Mensenrechten en Transnationale en andere Ondernemingen Ruggie, staatssecretaris voor handel Heemskerk, SER-voorzitter Rinooy Kan en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en mensenrechtenorganisaties wordt op de conferentie besproken hoe bedrijven samen met de overheid de mensenrechtensituatie kunnen verbeteren, zeker als ze zaken doen in het buitenland.

Minister Verhagen sprak over maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven als een ‘moreel exportartikel’ waarmee zij zich internationaal kunnen onderscheiden. Voor de Nederlandse ambassades komt komend jaar een pakket beschikbaar om bedrijven daarbij te ondersteunen. Op vijf ambassades worden proefprojecten gestart om actief mee te denken met bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het land waar ze zaken doen.

Nederland heeft het voortouw genomen bij de bestrijding van kinderarbeid, te beginnen met de ergste vormen. Minister Verhagen betoogde dat ook bedrijven daarin een belangrijke rol kunnen spelen: ze zouden moeten controleren of de bedrijven waarmee ze samenwerken, hun toeleveranciers, geen gebruik maken van kinderarbeid.

‘Kinderen horen naar school te gaan en te spelen en niet als slaaf onder vreselijke omstandigheden te werken,’ aldus minister Verhagen