‘Net als onze overstap op de inkoop van duurzame cacao, hebben we alles op alles gezet om als eerste grote A-merk fabrikant te kunnen waarmaken dat we ook voor wat betreft de inkoop van palmolie volledig duurzaam zijn’ aldus Bart Merkus, directeur van Koninklijke Verkade.

Bij duurzame palmolie geldt dat de productie heeft plaatsgevonden onder omstandigheden waarbij rekening is gehouden met de natuur, het milieu en sociale omstandigheden; ‘Daarover zijn afspraken gemaakt binnen de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie, de RSPO, die het Wereld Natuur Fonds mede heeft opgericht. Voor duurzame palmolie is bijvoorbeeld geen waardevol bos gekapt, zijn de landrechten van de lokale bewoners gerespecteerd en plantagemedewerkers krijgen een reëel loon. Het WNF is blij met bedrijven die in actie komen om een voortrekkersrol binnen hun branche te spelen,” zegt Richard Holland, hoofd natuurbescherming van het WNF .

De overstap van Koninklijke Verkade op duurzame palmolie is een onderdeel van de overeenkomst tussen United Biscuits en palmolie leverancier New Britain Palm Oil. Dankzij deze overeenkomst kunnen alle bedrijven binnen United Biscuits overstappen op duurzame palmolie.

Over Koninklijke Verkade
Koninklijke Verkade bestaat sinds 1886. Bij Verkade staat alles in het teken van het maken van de lekkerste koekjes en chocolade voor miljoenen Nederlanders. Bij het bedrijf – dat in 1950 Koninklijk werd en al sinds de oprichting is gevestigd in Zaandam – werken mommenteel zo’n 500 mensen. Naast het continu innoveren om aan de veranderende vraag van consumenten te blijven voldoen en ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn, is het eveneens de ambitie van Koninklijke Verkade om meer duurzaam en verantwoord te ondernemen: met oog voor kwaliteit, mens en maatschappij. Dit uit zich onder andere in verschillende milieubesparende maatregelen én de inkoop van duurzame cacao en suiker voor alle chocoladeartikelen van Verkade. Het gebruik van steeds meer zonnebloemolie zorgt er bovendien voor dat het assortiment verantwoorder wordt. Koninklijke Verkade brengt producten op de markt onder de merknamen Verkade en Sultana.

Over United Biscuits
United Biscuits is een internationale merkenfabrikant op het gebied van snacks en biscuits. De organisatie bezit bedrijven in Groot-Britannië (Mc Vities), België (Delacre), Frankrijk (BN) en Nederland (Koninklijke Verkade). Sinds 1990 is United Biscuits de eigenaar van alle aandelen van Koninklijke Verkade N.V.

Over RSPO
De productie van palmolie leidt, met name in Indonesië en Maleisië, tot grootschalige ontbossing en verlies van leefgebied voor ernstig bedreigde diersoorten zoals de orang-oetan en de tijger. Bovendien draagt houtkap in belangrijke mate bij aan klimaatverandering. Daarom zijn in de RSPO, de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie, afspraken gemaakt tussen producenten, levensmiddelenindustrieën en maatschappelijke organisaties over de duurzame productie van palmolie.